Jak wyglądają studia na ekonomii?

.

O kierunku ekonomia

Jestem studentką drugiego roku Ekonomii i według mnie był to najlepszy wybór ze wszystkich możliwych. Kierunek ten jest interdyscyplinarny, pozwala na poznanie zachodzących na świecie procesów gospodarczych, ich analizę i wykorzystanie w procesach decyzyjnych w różnych branżach. Uczymy się zarówno teorii na wykładach, jak i praktyki na ćwiczeniach czy laboratoriach.

W ekonomii bardzo mi się podoba fakt, że nie klasyfikujemy się ściśle do jednego konkretnego zawodu, co pozwala na połączenie zdobytej na uczelni wiedzy z naszymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Ułatwiają nam to także specjalności, które w zależności od uczelni mogą dotykać zupełnie odmiennych aspektów dzisiejszego świata. W moim przypadku wybrałam gospodarkę elektroniczną, która w swoim programie zawiera zagadnienia związane z informatyką dla biznesu (prowadzenie analiz, wykorzystanie baz danych, handel elektroniczny). Oprócz takiej specjalizacji mogłam wybierać pomiędzy handlem i dystrybucją na rynkach krajowych i międzynarodowych, transportem, gospodarowaniem zasobami ludzkimi, nieruchomościami, czy prowadzonych w języku angielskim International Commerce, przygotowującym do pracy w firmach międzynarodowych lub też wyjazdu za granicę i tam prowadzeniu dalszej kariery. Specjalizacje wybieraliśmy po 2 semestrze, więc jeżeli nie wiedzieliśmy wcześniej, czym chcemy się zająć przez najbliższe lata, mieliśmy na to czas. Kadra uczelniana także bardzo chętnie udzielała nam porad, przedstawiała perspektywy dalszego rozwoju, nie ma się więc obawiać dokonania wyboru na tzw. chybił trafił.

Na kierunku poznamy zasady funkcjonowania gospodarki dzięki takim przedmiotom jak mikro i makroekonomia, które stanowią podstawową wiedzę. Na pewno będziemy mieć do czynienia z matematyką, statystyką czy ekonometrią, które pozwolą nam na ilościowe analizowanie procesów i zjawisk. Jako iż w dzisiejszym świecie wszystko wykonujemy na komputerach, program Excel, który jest wykorzystywany we wszystkich większych firmach czy korporacjach, także nie będzie nam obcy. Do tego dochodzą języki obce, realizowane u mnie przez 4 semestry, prowadzone w wybranym przez nas poziomie – więc startując np. z poziomu B1, na koniec studiów skończymy z umiejętnościami poziomu B2.

Praktyki odbywają się z reguły między 4, a 5 semestrem, jednak nic nie szkodzi na przeszkodzie aby zacząć pracę  wcześniej, a później złożyć pismo o zaliczenie danego zajęcia jako praktykę. W moim przypadku wymagane jest przepracowanie 120 godzin w firmie, którą sami wybierzemy – a wybór, biorąc pod uwagę interdyscyplinarność kierunku, jest ogromny!

Jak przygotować się do studiów

Wiele osób wybierając ekonomię obawia się zagadnień ścisłych, w tym matematyki. Z mojego doświadczenia jednak wiem, że po klasie humanistycznej w liceum też można sobie spokojnie poradzić. Z pewnością kończąc technika o profilach ekonomicznych będziemy mieć większą wiedzę na start, lecz nie jest to wymagane.  Na pewno na samym początku warto przeanalizować wymagania danej uczelni co do procesu rekrutacyjnego. Mi się udało dostać na ekonomię przeliczając punkty z języka angielskiego rozszerzonego i matematyki podstawowej.

Matura na ekonomię

Ekonomia to kierunek interdyscyplinarny, łączący w sobie zarówno umiejętności matematyczno-statystyczne jak i społeczno-kulturowe, dlatego też nie mogę wskazać jedynego, najlepszego wyboru przedmiotów zdawanych na maturze. Na pewno angielski będzie mógł być kartą przetargową, a czy do tego wybierzemy WOS, matematykę czy inny przedmiot – to zależy już od Ciebie. Z pewnością wiedza z matematyki rozszerzonej pomoże nam w późniejszym etapie na zajęciach, jednakże z własnego doświadczenia wiem, że nie jest to potrzebne, gdyż zajęcia zawsze są prowadzone od podstaw tak, aby każdy mógł przyswoić daną wiedzę.

Praca po studiach

Kierunek ten daje wiele możliwych ścieżek rozwoju, dzięki czemu możemy podążać za swoimi zainteresowaniami. Jedno jest pewne – absolwenci ekonomii na pewno znajdą pracę na etacie i będą przygotowani do założenia własnej działalności. Zagadnienia zarówno teoretyczne jak i praktyczne po zakończeniu studiów nie będą nam obce. Przeprowadzanie na kierunku różnych projektów na zaliczenia pozwali nam zdobyć umiejętności analityczne i interpersonalne, które tak bardzo są obecnie cenione na rynku pracy.

Zdobyta wiedza i kompetencje mogą być poszukiwane m.in. przez banki, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko pojętym biznesem, administrację publiczną, media, organizacje międzynarodowe czy urzędy statystyczne. Działy, w jakich będziemy mogli pracować zależą od naszych wewnętrznych zainteresowań, wśród których na pewno znajdą się: finanse, analiza i planowanie, audyt, controlling, konsulting, administracja i wiele wiele innych. Stopnie menadżerskie też będą stały dla nas otworem po zdobyciu doświadczenia i wejściu w ten tzw. wielki świat biznesu. Jeżeli komuś marzy się własna działalność gospodarcza – dzięki ekonomii zdobędziemy wiele potrzebnych do tego wartości i umiejętności.

Ciężko w tym przypadku mówić o konkretnych zarobkach, ponieważ każda ze ścieżek kariery może zagwarantować nam zupełnie inne stawki. Jedno jest pewne – ekonomia pozwoli nam na znalezienie pracy, która nie będzie jedynie pracą, a zajęciem, które może przerodzić się w naszą pasję!

Patrycja G.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– przygotowanie do matury z matematyki