Korepetycje On-line

Cykl 30 wykładów, które perfekcyjnie przygotują Cię do matury!

.
Jak zapisać się na zajęcia on-line?

W celu dokonania zapisu wybierz link, zamieszczony pod opisem korepetycji z wybranego przedmiotu. Następnie uzupełnij formularz i dokonaj płatności. Na podany przez Ciebie adres e-mail, trafi wiadomość potwierdzająca zapis. Otrzymasz również wiadomość przypominającą o spotkaniu, 30 minut przed rozpoczęciem.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze spotkanie trwa od 90 do 120 minut. Każde z nich jest podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Czas ich trwania jest różny, w zależności od tematu.

Jak liczna jest grupa?

Grupa zajęciowa liczy ok. 30 osób. Niewielka liczba słuchaczy sprawia, że prowadzący jest w stanie odpowiedzieć na każde zadane pytanie.

Ile kosztują zajęcia on-line?

Kosz udziału w pojedynczym wykładzie to 27 zł. To prawdopodobnie najtańszy kurs maturalny w jakim możesz uczestniczyć!

.
Cykl 30 wykładów on-line, podzielonych na dwie części. W czasie pierwszej, prowadzący prezentuje zagadnienia teoretyczne związane z tematem spotkania, ściśle przestrzegając ram programowych CKE. Podczas drugiej części, prowadzący krok po kroku tłumaczy jak rozwiązać typowe zadania pojawiające się na arkuszach maturalnych. Obie części oddziela krótka przerwa, a całe spotkanie trwa pomiędzy 1,5-2h.

Prowadzący: Piotr Tomkowski, autor kursu e-book, oraz kursów wideo z biologii.

Data najbliższego spotkania: czwartek (24.09), godz. 17:00.

Temat najbliższego spotkania: biochemia część 1. – pierwiastki, woda, cukry.

Link do zapisów: (wkrótce zostanie opublikowany)

 1. Biochemia – pierwiastki, woda, cukry
 2. Biochemia – tłuszcze, aminokwasy, białka.
 3. Biochemia – kwasy nukleinowe, trifosfonukleotydy, dinukleotydy, witaminy.
 4. Cytologia – błona, ściana, cytoplazma, cytoszkielet, wodniczka, GERL, plastydy, mitochondria.
 5. Cytologia – jądro, rybosomy, struktury martwe, podział, nekroza.
 6. Metabolizm – procesy, cykle, enzymy, oddychanie komórkowe.
 7. Metabolizm – beta-oksydacja, cykl mocznikowy, przemiany glukozy.
 8. Metabolizm – fotosynteza, chemosynteza, fotooddychanie.
 9. Wirusy – komplet informacji.
 10. Bakterie – komplet informacji.
 11. Protisty – komplet informacji..
 12. Grzyby – komplet informacji..
 13. Rośliny – tkanki roślinne, organy i fizjologia.
 14. Rośliny – mszaki, paprotniki i nagonasienne.
 15. Rośliny – okrytonasienne.
 16. Zwierzęta – tkanki zwierzęce, gąbki, parzydełkowce.
 17. Zwierzęta – pozostałe bezkręgowce.
 18. Zwierzęta – kręgowce.
 19. Anatomia – szkielet, mięśnie i skóra.
 20. Anatomia – układ pokarmowy i wydalniczy.
 21. Anatomia – układ oddechowy i krążenia.
 22. Anatomia – układ limfatyczny i odpornościowy.
 23. Anatomia – układ nerwowy i narządy zmysłów.
 24. Anatomia – układ hormonalny i rozrodczy.
 25. Genetyka – kwasy nukleinowe, pojęcia, replikacja, translacja, transkrypcja.
 26. Genetyka – teorie Mendla, teorie Morgana
 27. Genetyka – zmienność, mutacje, choroby genetyczne.
 28. Ekologia – cechy populacji, ekosystemy.
 29. Ekologia – sukcesja, różnorodność, ochrona środowiska.