Arkusze Maturalne do pobrania
(2005-2022)

Zbiór wszystkich arkuszy maturalnych oraz wzorców odpowiedzi z różnych przedmiotów – do pobrania w paczkach ZIP/RAR. Zarówno matury z nowej, jak i starej podstawy programowej. Wszystkie autorstwa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), dostępne również na oficjalnej stronie Komisji.

Arkusze maturalne do pobrania

Poniżej znajdują się paczki matur do pobrania – od teraz możesz pobrać wszystkie matury przez tylko jedno kliknięcie. Nie musisz już wybiórczo pobierać kolejnych plików marnując na to wiele czasu.

Każdy plik z maturą został opisany specjalnym kodem, np. „WOS. 2015. NF APR”. Pierwszy człon kodu wskazuje na przedmiot. Drugi to rok w którym dobyła się matura. Litery w trzecim fragmencie kodu oznaczają poziom i formułę: NF – wskazuje na matury przeprowadzane od 2015 roku (brak liter „NF” oznacza „starą formułę” matur od 2005 do 2015); A – arkusz, z zadaniami; O- arkusz z odpowiedziami; P – poziom, R – rozszerzony, więc możemy mieć analogicznie w kodzie APP, OPP, OPR.

Odpowiedzi do matur

Pobierając matury z danego przedmiotu (biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, polskiego, matematyki, WOSu), możesz także pobrać rozwiązane arkusze i wykonując kolejne zadania sprawdzać swoje wyniki z kluczem. To świetna metoda na naukę, która pozwoli Ci wcześnie wykryć braki wiedzy lub niewłaściwe zrozumienie danego tematu.

Uwaga! Brak poglądu jest spowodowany formatem plików (.rar/.zip). Mimo braku podglądu, zestawy arkuszy można pobierać bez problemów. 

BIOLOGIA 

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2023)

CHEMIA

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2023)

.

FIZYKA 

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2023)

.

.

MATEMATYKA

(podst.; CKE; 2005-2023)

.

.

MATEMATYKA

(rozsz.; CKE; 2005-2023)

.

.

GEOGRAFIA

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2023)

.

.

JĘZYK POLSKI

(podst.; CKE; 2005-2023)

.

.

JĘZYK POLSKI

(rozsz.; CKE; 2005-2023)

.

.

WOS

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2023)

.

.

HISTORIA

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2023)

.