Arkusze Maturalne do pobrania
(2005-2021)

Zbiór wszystkich arkuszy maturalnych oraz wzorców odpowiedzi z różnych przedmiotów – do pobrania w paczkach ZIP/RAR. Zarówno matury z nowej, jak i starej podstawy programowej. Wszystkie autorstwa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), dostępne również na oficjalnej stronie Komisji.

Arkusze maturalne do pobrania

Poniżej znajdują się paczki matur do pobrania – od teraz możesz pobrać wszystkie matury przez tylko jedno kliknięcie. Nie musisz już wybiórczo pobierać kolejnych plików marnując na to wiele czasu.

Każdy plik z maturą został opisany specjalnym kodem, np. „WOS. 2015. NF APR”. Pierwszy człon kodu wskazuje na przedmiot. Drugi to rok w którym dobyła się matura. Litery w trzecim fragmencie kodu oznaczają poziom i formułę: NF – wskazuje na matury przeprowadzane od 2015 roku (brak liter „NF” oznacza „starą formułę” matur od 2005 do 2015); A – arkusz, z zadaniami; O- arkusz z odpowiedziami; P – poziom, R – rozszerzony, więc możemy mieć analogicznie w kodzie APP, OPP, OPR.

Odpowiedzi do matur

Pobierając matury z danego przedmiotu (biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, polskiego, matematyki, WOSu), możesz także pobrać rozwiązane arkusze i wykonując kolejne zadania sprawdzać swoje wyniki z kluczem. To świetna metoda na naukę, która pozwoli Ci wcześnie wykryć braki wiedzy lub niewłaściwe zrozumienie danego tematu.

Uwaga! Brak poglądu jest spowodowany formatem plików (.rar/.zip). Mimo braku podglądu, zestawy arkuszy można pobierać bez problemów. 

BIOLOGIA 

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2021)

CHEMIA

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2021)

.

FIZYKA 

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2021)

.

.

MATEMATYKA

(podst.; CKE; 2005-2021)

.

.

MATEMATYKA

(rozsz.; CKE; 2005-2021)

.

.

GEOGRAFIA

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2021)

.

.

JĘZYK POLSKI

(podst.; CKE; 2005-2021)

.

.

JĘZYK POLSKI

(rozsz.; CKE; 2005-2021)

.

.

WOS

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2021)

.

.

HISTORIA

(podst. + rozsz.; CKE; 2005-2021)

.

Matury CKE od 2005 roku (tzw. Stara Formuła)

Matury poziom podstawowy (APP) Matury poziom rozszerzony (APR)
– maj 2005 podstawa,
– maj 2006 podstawa,
– maj 2007 podstawa,
– maj 2008 podstawa,
– maj 2009 podstawa,
– maj 2010 podstawa,
– maj 2011 podstawa,
– maj 2012 podstawa,
– maj 2013 podstawa,
– maj 2014 podstawa,
– maj 2015 podstawa,
– maj 2016 podstawa,
– maj 2017 podstawa,
– maj 2018 podstawa,
– maj 2019 podstawa,
– maj 2020 podstawa,
– maj 2021 podstawa.
– maj 2005 rozszerzenie,
– maj 2006 rozszerzenie,
– maj 2007 rozszerzenie,
– maj 2008 rozszerzenie,
– maj 2009 rozszerzenie,
– maj 2010 rozszerzenie,
– maj 2011 rozszerzenie,
– maj 2012 rozszerzenie,
– maj 2013 rozszerzenie,
– maj 2014 rozszerzenie,
– maj 2015 rozszerzenie,
– maj 2016 rozszerzenie,
– maj 2017 rozszerzenie,
– maj 2018 rozszerzenie,
– maj 2019 rozszerzenie,
– maj 2020 rozszerzenie,
– maj 2021 rozszerzenie.

Matury CKE od 2015 roku (tzw. Nowa Formuła)

Matury poziom rozszerzony (NF APR)
– maj 2015 rozszerzenie,
– maj 2016 rozszerzenie,
– maj 2017 rozszerzenie,
– maj 2018 rozszerzenie,
– maj 2019 rozszerzenie,
– maj 2020 rozszerzenie,
– maj 2021 rozszerzenie.

Miłej nauki :)