Arkusze Maturalne do pobrania
(2005-2019)

Zbiór wszystkich arkuszy maturalnych oraz wzorców odpowiedzi z różnych przedmiotów – do pobrania w paczkach ZIP. Zarówno matury z nowej, jak i starej podstawy programowej. Wszystkie autorstwa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), dostępne również na oficjalnej stronie Komisji.

Matury do pobrania

Poniżej znajdują się paczki matur do pobrania – od teraz możesz pobrać wszystkie matury przez tylko jedno kliknięcie. Nie musisz już wybiórczo pobierać kolejnych plików marnując na to wiele czasu.
Każdy plik z maturą został opisany specjalnym kodem, np. „WOS. 2015. NF APR”. Pierwszy człon kodu wskazuje na przedmiot, jest to dość jasne. Drugi to rok matury majowej. Litery w trzecim fragmencie kodu oznaczają poziom i formułę: NF – wskazuje na matury od 2015 (brak liter przy maturach od 2005); A – arkusz, P – poziom, R – rozszerzony, więc możemy mieć analogicznie w kodzie APP. W kodzie odpowiedzi pojawia się fragment OPP/OPR, co również jest dość intuicyjne. Nawet jeśli wydaje Ci się, że kod jest skomplikowany, jeśli pobierzesz matury wszystko stanie się proste.

Poniżej znajduje się spis wszystkich matur jakie są do pobrania.

Matury CKE od 2005 roku (tzw. Stara Formuła)

Matury poziom podstawowy (APP) Matury poziom rozszerzony (APR)
– maj 2005 podstawa,
– maj 2006 podstawa,
– maj 2007 podstawa,
– maj 2008 podstawa,
– maj 2009 podstawa,
– maj 2010 podstawa,
– maj 2011 podstawa,
– maj 2012 podstawa,
– maj 2013 podstawa,
– maj 2014 podstawa,
– maj 2015 podstawa,
– maj 2016 podstawa,
– maj 2017 podstawa,
– maj 2018 podstawa,
– maj 2019 podstawa,
– maj 2005 rozszerzenie,
– maj 2006 rozszerzenie,
– maj 2007 rozszerzenie,
– maj 2008 rozszerzenie,
– maj 2009 rozszerzenie,
– maj 2010 rozszerzenie,
– maj 2011 rozszerzenie,
– maj 2012 rozszerzenie,
– maj 2013 rozszerzenie,
– maj 2014 rozszerzenie,
– maj 2015 rozszerzenie,
– maj 2016 rozszerzenie,
– maj 2017 rozszerzenie,
– maj 2018 rozszerzenie,
– maj 2019 rozszerzenie.

Matury CKE od 2015 roku (tzw. Nowa Formuła)

Matury poziom rozszerzony (APR)
– maj 2015 rozszerzenie,
– maj 2016 rozszerzenie,
– maj 2017 rozszerzenie,
– maj 2018 rozszerzenie,
– maj 2019 rozszerzenie.

Odpowiedzi do matur

Pobierając matury z danego przedmiotu (biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, polskiego, matematyki, WOSu), możesz także pobrać rozwiązane arkusze i wykonując kolejne zadania sprawdzać swoje wyniki z kluczem. To świetna metoda na naukę, która pozwoli Ci wcześnie wykryć braki wiedzy lub niewłaściwe zrozumienie danego temtu.

Biologia

Arkusze maturalne (Formuła od 2015)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)
Arkusze maturalne (Formuła od 2005)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)

Chemia

Arkusze maturalne (Formuła od 2015)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)
Arkusze maturalne (Formuła od 2005)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)

Fizyka

Arkusze maturalne (Formuła od 2015)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)
Arkusze maturalne (Formuła od 2005)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)

Przydatne strony do matury z fizyki:
– darmowa baza zadań z fizyki, z odpowiedziami

Geografia

Arkusze maturalne (Formuła od 2015)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)
Arkusze maturalne (Formuła od 2005)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)

Historia

Arkusze maturalne (Formuła od 2015)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)
Arkusze maturalne (Formuła od 2005)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)

Język Polski podstawowy

Arkusze maturalne (Formuła od 2015)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)
Arkusze maturalne (Formuła od 2005)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)

Język Polski rozszerzony

Arkusze maturalne (Formuła od 2015)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)
Arkusze maturalne (Formuła od 2005)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)

Matematyka podstawowa

Arkusze maturalne (Formuła od 2015)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)
Arkusze maturalne (Formuła od 2005)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)

Matematyka rozszerzona

Arkusze maturalne (Formuła od 2015)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)
Arkusze maturalne (Formuła od 2005)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)

Wiedza o społeczeństwie

Arkusze maturalne (Formuła od 2015)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)
Arkusze maturalne (Formuła od 2005)
Odpowiedzi do arkuszy (Formuła od 2015)

Przydatne strony do matury z WOSu:
– darmowa baza zadań z WOSu, z odpowiedziami