Zadania maturalne z Fizyki

Zadania z poziomu podstawowego i rozszerzonego, podzielone na dziewięć działów. Blisko 1000 zadań.

Kinematyka

Dynamika

Drgania i fale

Siły proste

Optyka

Termodynamika

Pole magnetyczne

Fizyka współczesna

Elektrostatyka

Prąd elektryczny

Hydrostatyka

Moc i praca