Zadania maturalne z Matematyki rozszerzonej

Blisko pół tysiąca zadań maturalnych, podzielonych na dwanaście działów. Poziom rozszerzony.

Podstawowe obliczenia

Funkcje liniowe

Funkcje kwadratowe

Funkcje wymierne

Trygonometria

Planimetria

Geometria przestrzenna

Geometria analityczna

Równania z niewiadomymi

Ciągi matematyczne

Wielomiany

Prawdopodobieństwo