Podstawy Programowe CKE
(edukacja ponadgimnazjalna)

Pobierz Podstawę Programową z wybranego przedmiotu poprzez naciśnięcie jego nazwy – przed pobraniem uzyskasz podgląd dokumentu w formacie PDF. Autorem Podstaw jest CKE oraz MEN – to dokumenty zawierające wykaz wiedzy jaką powinien opanować uczeń w czasie nauki w szkole średniej oraz jaka będzie od niego wymagana na egzaminie maturalnym.

Poniższe Podstawy Programowe dotyczą uczniów zdających egzamin maturalny w 2023 roku i później.

Podstawy programowe, które nie zostały opatrzone przypisem o poziomie (podstawowy / rozszerzony) zawierają informacje o egzaminie maturalnym na obu poziomach.