Podstawy Programowe CKE
(edukacja ponadgimnazjalna)

Pobierz Podstawę Programową z wybranego przedmiotu poprzez naciśnięcie jego nazwy – przed pobraniem uzyskasz podgląd dokumentu w formacie .pdf. Autorem Podstaw jest CKE oraz MEN – to dokumenty zawierające wykaz wiedzy jaką powinien opanować uczeń w czasie nauki w szkole średniej oraz jaka będzie od niego wymagana na egzaminie maturalnym.