Zbiory zadań CKE

Pobierz oficjalne Zbiory zadań CKE stworzone przez najlepszych w Polsce ekspertów. To doskonałe źródło wiedzy, które pozwala praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności. Zadania ze zbiorów najlepiej naśladują problematyke, którą możesz spotkać na egzaminie maturalnym. Każdy ze zbiorów ma format pliku PDF.

Dokumenty opracowano w ramach projektu Budowa banków zadań, Działanie 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.