Zbiory zadań CKE

Pobierz oficjalne Zbiory zadań CKE stworzone przez najlepszych w Polsce ekspertów. Każdy ze zbiorów ma format pliku PDF.
Dokumenty opracowano w ramach projektu Budowa banków zadań, Działanie 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.