Jak wyglądają studia na biotechnologii?

.

O kierunku biotechnologia

Biotechnologia jest stosunkowo nowym kierunkiem studiów, który wymaga wbrew pozorom, nie tylko znajomości biologii, ale również chemii, matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. W dużym uproszczeniu, jest to nauka o procesach i mechanizmach, na których opiera się życie i wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce, np. w produkcji leków, w ochronie zdrowia i środowiska, w przemyśle czy też w badaniach naukowych.

Na studiach nie jest bardzo trudno, oczywiście pod warunkiem, że lubi się przedmioty ścisłe. Żeby nie mieć zaległości i problemów w nauce, nie można się też obijać i trzeba być systematycznym.

W trakcie trwania nauki, oprócz zagadnień teoretycznych, wykonuje się bardzo dużo eksperymentów i projektów. Jeżeli chodzi o przedmioty teoretyczne, to są to m.in.: fizyka i biofizyka, matematyka, chemia, biologia eksperymentalna, genetyka z inżynierią genetyczną, statystyka, informatyka, ekologia i ochrona środowiska, mikrobiologia.

Studia licencjackie trwają trzy lata, a magisterskie dwa. Dużo uczelni w Polsce prowadzi rekrutację na ten kierunek studiów, m.in. Politechnika Warszawska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Jak przygotować się do studiów

Żeby przygotować się do studiowania na tym kierunku, warto interesować się przede wszystkim biologią, chemią i matematyką na poziomie rozszerzonym oraz znać podstawy fizyki. Istotna jest również znajomość języka angielskiego. Program studiów, umożliwia w późniejszym czasie, przeniesienie się na wiele znanych uczelni zagranicznych i ukończenie tam studiów. Daje to dobre perspektywy na przyszłość.

Matura na biotechnologię

Żeby dostać się na studia, na publicznej uczelni w trybie stacjonarnym trzeba zdać biologię na poziomie rozszerzonym, na co najmniej 70%. Na większości uczelni przy rekrutacji brane są także pod uwagę wyniki z matury z chemii, fizyki oraz matematyki. Dużym atutem będzie także wysoki wynik z matury z języka obcego, ponieważ na niektórych uczelniach wykłady, prowadzone są w języku angielskim.

Oczywiście istnieje także możliwość podjęcia studiów na uczelniach prywatnych, gdzie za studiowanie się płaci, ale łatwiej się dostać na takie studia.

Praca po studiach

Studia na kierunku biotechnologia, odkrywają przed absolwentem duże spectrum możliwości. Po ukończeniu takich studiów można pracować w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym (wszędzie tam, gdzie produkcja oparta jest na bioprocesach). Kolejnym z możliwości zatrudnienia jest praca w zakładach chemicznych, w laboratoriach badawczych oraz w przedsiębiorstwach, które zajmują się ochroną środowiska, uprawą roślin lub hodowlą zwierząt. Zawsze można założyć także własną firmę biotechnologiczną. Część absolwentów, podejmuje także pracę za granicą, przy różnych projektach naukowo-badawczych.

Natalia S.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– przygotowanie do matury z matematyki