Jak wyglądają studia na farmacja?

.

O kierunku farmacja

Farmacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Podczas studiów trwających 5,5 roku uzyskujemy wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, matematyki, psychologii, a także informatyki. Przez pierwsze 2 lata studiów skupiamy się na przedmiotach ogólnomedycznych: (anatomii, biochemii, fizjologii), chemicznych (chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna) oraz na botanice, fizyce i matematyce. Dopiero na 3 roku wchodzimy w prawdziwy świat farmacji. Do najważniejszych przedmiotów zaliczamy:

– Chemię leków – na tym przedmiocie poznajemy budowę chemiczną substancji leczniczych, ich właściwości, metody otrzymywania, a także oddziaływanie na organizm człowieka.

– Farmakognozję – tu skupiamy się na świecie roślin. Korzystamy z wiedzy zdobytej na botanice, skupiamy się na związkach, które znajdują się w roślinach i wykazują właściwości lecznicze.

– Technologię postaci leku – jest to przedmiot zawodowy, poznajemy recepturę, tworzymy maści, tabletki, syropy, czopki, czy plastry lecznicze. Ten przedmiot trwa 3 lata.

– Farmakologię – na tym przedmiocie uczymy się jak substancje chemiczne oddziałowują na ludzki organizm; poznajemy wiedzę na temat mechanizmów działania tych substancji, dawkowaniu, działaniach ubocznych.

– Toksykologię – swoją uwagę kierujemy na substancje toksyczne i ich negatywny wpływ na ludzki organizm.

Do najtrudniejszych przedmiotów na pierwszym roku zaliczamy botanikę, chemię organiczną
i nieorganiczną. Trudność ta polega głownie na bardzo dużej ilości nauki w porównaniu z wiedzą licealną. Na botanice pozyskujemy wiedzę z zakresu budowy roślin. Mamy także zajęcia w ogrodzie botanicznym oraz każdy z nas przygotowuje zielnik.  Wiedzę z tego przedmiotu podsumowuje egzamin pisemny, a także egzamin ustny na którym otrzymujemy roślinę, a naszym zadaniem jest przyporządkowanie rośliny do odpowiedniej rodziny oraz wymienienie pozostałych gatunków farmakopealnych z tej rodziny.

Niestety, na farmacji nauki jest bardzo dużo. Należy przygotować się na długi czas spędzony na uczelni (7 godzinne zajęcia laboratoryjne z chemii organicznej), a także na godziny nauki spędzone w domu. Ze 150 osób które rozpoczęło naukę, na drugim roku kontynuowało ją już tylko 100. Dużo osób po pierwszym roku decyduje się na poprawę matury z zamiarem pójścia na inne kierunki medyczne, głownie kierunek lekarski. Pozostałym osobom niestety nie udaje się zdać wszystkich egzaminów.

Po 3 i 4 roku czekają nas miesięczne praktyki w aptece lub w przemyśle. Po 5 roku studiów odbywamy półroczny staż w aptece.

Oprócz tego, że farmacja jest kierunkiem wymagającym to przede wszystkim jest ciekawa. Mamy możliwość pracy samodzielnie lub w parach, przez co sami możemy na zajęciach syntetyzować związki, robić preparaty, posiewać bakterie. Uczymy się dokładności i precyzji, ale również tego jak dbać o bezpieczeństwo w pracy z toksycznymi substancjami.

 Jak przygotować się do studiów?

Przed pierwszym rokiem warto jest odkupić materiały od zeszłego rocznika. Materiały opracowane przez inną osobę często skracają czas nauki. Każdy student farmacji powinien posiadać fartuch,
a najlepiej dwa, ponieważ korzystamy z nich prawie codziennie.

W studiowaniu pomaga posiadanie wiedzy medycznej i zainteresowanie branżą farmaceutyczną.

Wiedza ze szkoły średniej jest potrzebna do zdania matury. Na studiach często dowiadujemy się, że to czego uczyliśmy się w liceum było dużym uproszczeniem.

Matura na farmację

Jeżeli chcemy studiować farmację powinniśmy uzyskać około 70 procent z rozszerzonej matury
z biologii i chemii. Na niektórych uczelniach, w trakcie rekrutacji,  brany jest również pod uwagę wynik z matury z fizyki i matematyki.

Jeżeli matura pójdzie nam gorzej, można rozpocząć studia w trybie niestacjonarnym. Rok farmacji niestacjonarnej kosztuje od 15 do 30 tysięcy złotych.

Praca po studiach

Farmacja kojarzy się głównie z pracą w aptece. Magister farmacji po 5 latach pracy może zostać kierownikiem apteki.   W Polsce jest duży deficyt farmaceutów, dlatego każdy absolwent tych studiów może znaleźć zatrudnienie.

Dużo większe możliwości daje praca w firmach farmaceutycznych. Każdy dział w firmie potrzebuje farmaceuty. Jest to dużo ciekawsza praca, lepiej płatna. W szczególności dotyczy to badań klinicznych, gdzie można liczyć na zarobki kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Ważna jest tu umiejętność posługiwania się językiem obcym.

Tu jednak nie kończą się możliwości zatrudnienia farmaceuty.  Apteki szpitalne, stacje sanitarno-epidemiologiczne, hurtownie farmaceutyczne chętnie zatrudnią absolwentów farmacji.

Agata R.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– przygotowanie do matury z matematyki