Jak wyglądają studia na fizjoterapii?

.

O kierunku fizjoterapia

Wiele osób w klasie maturalnej staje przed ważnym wyborem i zastanawia się co dalej. Jaki kierunek zapewni dostatnią przyszłość? W jakim zrealizuje pasje, chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Przeglądając ofertę uczelni medycznych  trafiamy na kierunek fizjoterapii.

Kierunek fizjoterapia obecnie realizowana jest w toku 5-letnich jednolitych studiów magisterskich zarówno na uniwersytetach medycznych jak i AWF-ie. Zawód fizjoterapeuty został unormowany w ujęciu prawnym  tym samym zawód ten może wykonywać tylko osoba po ukończeniu uczelni wyższej. Tym samym dostaliśmy większą autonomię działań w planowaniu toku rehabilitacji, jednocześnie zwiększyła się odpowiedzialność prawna związana z błędami medycznymi. Studia trwają 5 lat, z czego piąty rok przeznaczony jest na pisanie pracy magisterskiej i praktyki w wymiarze blisko 1000 godzin. W ciągu całego toku studiów  wymiar godzin praktyk wynosi ponad 1500 godzin.

Przedmioty realizowane na kierunku fizjoterapia na uniwersytecie medycznym  można podzielić na 4 typy:
– przedmioty teoretyczne kierunkowe: anatomia, fizjologia, biomechanika;
– przedmioty praktyczne kierunkowe: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż;
– przedmioty ogólnoakademickie: bioetyka, filozofia, socjologia;
– przedmioty kliniczne: ortopedia, neurologia, reumatologia, pediatria itp.

Szczególnie wymagającym przedmiotem jest anatomia, ze względu na ilość wiedzy jaką student musi posiąść w ciągu roku. Problematycznymi przedmiotami sprawiającymi ponadprzeciętny kłopot są: biologia medyczna , pedagogika specjalna i ogólna i biomechanika.

Co do przedmiotów typu biologia, chemia nauczanych w liceum jestem zdania, że podstawy podstaw wystarczą do zdania przedmiotów takich jak biochemia, biofizyka i im podobnych. Wystarczy trochę chęci i pracy własnej ,aby  szybko nadrobić zaległości.

Co do ilości nauki można powiedzieć że wszystko zależy od uczelni, a przede wszystkim przedmiotu. Niektóre takie jak anatomia wymagają znacznie więcej czasu i uwagi w porównaniu do innych. Większym problemem jest ilość spędzanych godzin na uczelni w porównaniu z innymi kierunkami aniżeli nadmiar nauki.

W zależności od typu uczelni różny jest nacisk na poszczególne przedmioty. Na uczelni medycznej szczególną uwagę  poświęca się wiedzy teoretycznej oraz przedmiotom klinicznym

Na uczelni typu AWF szczególna uwaga  jest skierowana na wiedzę praktyczną i sprawność fizyczną.

Studia te z pewnością rozwijają i poszerzają horyzonty, inaczej patrzy się na drugiego człowieka i przyzwyczajamy się do szpitalnej rzeczywistości

Jak przygotować się do studiów

Przydatne są podstawy z biologii i chemii. Dobra sprawność fizyczna oraz stan zdrowia  i choćby podstawowa umiejętność pływania (według mnie) jest niezbędna do wykonywania tego zawodu, ponieważ to my uczymy pacjenta ćwiczeń nieraz poprzez pokaz czy to na lądzie czy to w wodzie. Tym samym nie możemy mieć ograniczeń funkcji. Przydatne są języki obce w szczególności angielskie, ponieważ jest on podstawowym językiem naukowym.

Matura na fizjoterapię

Wszystko zależy od uczelni jednakże większość wymaga biologii rozszerzonej jako przedmiotu obowiązkowego. Dodatkowo wybiera się przedmioty dodatkowe typu: chemia i matematyka. Jednakże są też przypadki, że maturzysta może samodzielnie wybrać dowolny przedmiot np. język polski czy angielski. Na części uczelni (zazwyczaj AWF) do liczby punktów z matury doliczane są punkty z testu sprawnościowego, który zawiera np.: pływanie i bieganie.

Praca po studiach

Fizjoterapeuci należą do grupy, która stosunkowo szybko znajduje zatrudnienie w publicznym sektorze ochrony zdrowia . Jednak jest też druga strona medalu, ponieważ fizjoterapeuci są grupą słabo opłacaną. Chcący otworzyć własną praktykę inwestują swój czas i pieniądze w dodatkowe kursy zawodowe, które są bardzo kosztowne. Ceny dochodzą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za jeden kurs  w zależności od długości. Kursy zawodowe fizjoterapeutów mogą trwać od kilku dni do kilku lat. Po wielu latach wyrzeczeń i pracy fizjoterapeuci otwierają własne praktyki zawodowe  zarabiając dobre pieniądze. Jest także dużo ofert pracy dla fizjoterapeutów za granicą, lecz niezbędna jest znajomość język stosowanego w danym kraju.

Marian P.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– przygotowanie do matury z biologii