Jak wyglądają studia na stomatologii?

.

O kierunku lekarsko-dentystycznym

Stomatologia jest drugim, obok medycyny, kierunkiem wydziału lekarskiego. Trwa 10 semestrów (5 lat). Studiować można tylko na uczelniach medycznych posiadających odpowiednie zaplecze w postaci sal klinicznych i fantomowych. Dlatego o otwarcie nowego oddziału stomatologicznego jest dużo trudniej w porównaniu z kierunkiem lekarskim.

Pierwsze 3 lata są poświęcone przedmiotom ogólnomedycznym, tak jak na lekarskim – anatomia, histologia, fizjologia, patomorfologia, farmakologia… Są także zajęcia przedkliniczne – studenci, pod okiem asystentów, pracują na zębach sztucznych – fantomowych, przygotowując się do przyjęcia pacjenta i postawienia diagnozy. Od 3 roku zaczynają się zajęcia z pacjentami. Od 4 roku – chirurgia, endodoncja, protetyka, periodontologia… Uczelnia dba abyśmy uczyli się na bieżąco, więc na większości przedmiotów klinicznych piszemy tzw. wejściówki (krótkie kartkówki) i zbieramy punkty. Jednak bycie „na stomie” nie oznacza, że ominie Was interna, pediatria czy chirurgia ogólna. Zajęcia takie odbywają się w szpitalach. Większość prowadzących zdaje sobie jednak sprawę, że nie są to dla nas rzeczy najważniejsze i zakres jest okrojony w porównaniu z lekarskim. Po każdym roku odbywają się praktyki studenckie trwające 4 tygodnie. Po pierwszym roku – pielęgniarskie, później – w gabinetach dentystycznych, oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej, instytucie stomatologii.

Matura na stomatologię

Co zrobić aby dostać się na studia? Jest to zdecydowanie najtrudniejszy etap, wielu moich kolegów (a raczej koleżanek, bo płeć piękna stanowi 80% studentów) podchodziło do matury po kilka razy. Na wszystkie uniwersytety można startować z biologią i chemią. Coraz więcej wymaga także matematyki rozszerzonej lub podstawowej – np. Kraków czy Warszawa. Najbardziej elastyczna jest Łódź – wymaga 2 z 4 przedmiotów z listy: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Im wyższy wynik się uzyska, tym szybciej można się dostać, zająć się szukaniem lokum i wreszcie, korzystaniem z wakacji życia. Na pierwszych, lipcowych listach przeważają wyniki 80%+. Im bliżej września tym próg zbliża się do ~75% (artykuł o progach na stomatologię – tutaj).  Z biegiem lat zaobserwowałam tendencję do obniżania się progu ostatecznego. To dobra informacja dla maturzystów. Wynika ze zwiększenia ilości miejsc na wydziale. Dużo zależy także od tego jak poszła matura na tle ogólnopolskim – im lepiej, tym wyższe progi.
Krótko opiszę swoją sytuację: maturę pisałam w 2015 roku, uzyskując 72% z biologii i 82% z chemii. Co daje 154 punkty. Październikowy próg na stomatologię we wspomnianym roku wynosił 165. Maturę z biologii poprawiłam, dostałam się w 2016. W 2019 najniższy próg dający status 'przyjęty’ to 148.

Tak więc maturzyści! Przyłóżcie się do 2 lub 3 rozszerzeń. Jeśli nie pójdzie na tyle dobrze, żeby dostać się za pierwszym razem, spróbujcie poprawić maturę, zostając w domu lub wybierając, niezbyt absorbujący Wasz czas, kierunek pokrewny. Świetnym pomysłem jest policealna szkoła asystentek stomatologicznych. Niezbyt dużo zajęć, jest sporo czasu na naukę do poprawy. Można także pracować lub oddać się swojemu hobby – żeby nie zwariować od książek i matur próbnych. Jeśli nie, można rozważyć studiowanie niestacjonarnie. W Łodzi w 2016: 17500zł/semestr, w 2019: 19000zł/semestr.

Teraz pozostaje kwestia wyboru uczelni. U niektórych decydują przedmioty zdawane na maturze, inni chcą się wyrwać z rodzinnego miasta/koniecznie w nim pozostać. Na każdej uczelni jakiś przedmiot jest prowadzony lepiej, a inny gorzej. Zawsze jest przedmiot „straszak” i zajęcia, które łatwo zaliczyć. Nie ma uczelni idealnej. Pomyślcie też jak często chcecie wracać do domu. Po 1 lub 2 roku można spróbować się przenieść do innego miasta.

Jak przygotować się do studiów

Jeśli zdaliście maturę, ten najtrudniejszy etap jest już za Wami – gratulacje! Musicie mieć fartuch lekarski i buty na zmianę. Nie za bardzo polecam kupowanie notatek i materiałów od starszych roczników za szalone sumy. W większości to materiały ogólnie dostępne na dyskach, stronach zakładu. Część dostaniecie od asystentów. Moim zdaniem, nie warto przepłacać.

Praca po studiach

Po 5 latach nauki, we wrześniu czeka Was LDEK. Trzeba uzyskać 56%. Od października ruszają staże. Staż jest obowiązkowy i trwa rok, o przydziale decyduje przynależność do Okręgowej Izby Lekarskiej, wynik LDEKu i średnia ze studiów. Pensja to najniższa krajowa. Osobom, które odziedziczą gabinet po rodzicach, jest znacznie łatwiej. Po roku stażu można zacząć specjalizację, jednak nie jest ona obowiązkowa. Im wyższy wynik z egzaminu, tym wyższa szansa na dostanie się na ortodoncję czy chirurgię szczękowo-twarzowa. Trwa ok 4 lata. Jesteśmy zmuszeni stale się dokształcać i podnosić kwalifikacje – obecność na konferencjach i kursach jest niemal obowiązkowa. W ciągu 2 lat musimy zebrać 200 tzw. punktów edukacyjnych. Przykładowo, za 1 dzień konferencyjny jest 11 punktów, koszt konferencji to ok. 800zł.

Faustyna G.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
progi punktowe na kierunek lekarsko-dentystyczny 2019
– przygotowanie do matury z biologii