Jak wyglądają studia na weterynarii?

.

O kierunku weterynaria

Studia na kierunku weterynaria są dosyć trudne i wymagające, ale jeżeli ktoś lubi się uczyć i ma spore ambicje, nie powinien mieć problemu z zaliczeniami. Studia trwają 5,5 roku i są to studia jednolite, zakończone egzaminem zawodowym, po którym uzyskuje się tytuł lekarza weterynarii, który jest równorzędny z tytułem zawodowym magistra.

W planie zajęć jest wiele przedmiotów, jednak głównym jest anatomia i przewija się ona w zasadzie przez całe studia, pod różnymi postaciami. Jest to zarazem przedmiot, który jest najtrudniejszy do zaliczenia i najwięcej osób na nim polega. Nie mniej jednak, jeżeli ktoś nauczy się dobrze anatomii, to z innymi przedmiotami też powinien dać sobie świetnie radę.

W planie zajęć uwzględnione są takie przedmioty jak: biochemia, anatomia komórki, biologia, biofizyka, histologia, chemia, fizjologia, mikrobiologia, immunologia, genetyka, epidemiologia, patofizjologia, toksykologia, farmacja, chirurgia i anestezjologia, dietetyka, weterynaria sądowa, ochrona środowiska, choroby, historia weterynarii, rozród, diagnostyka itp.

Najtrudniej jest zaliczyć pierwszy i trzeci rok. Na pierwszym roku przeważa anatomia i jeżeli nie nauczy się jej dobrze, nie można pójść dalej, bo każdy kolejny przedmiot będzie się opierał właśnie na anatomii.

Jak przygotować się do studiów

Najlepiej skończyć liceum o profilu biologiczno-chemicznym. Trzeba uczyć się dużo biologii i chemii na poziomie rozszerzonym i lubić te przedmioty. Bardzo ważna jest również znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego. No i niewątpliwym atutem jest dobra pamięć, gdyż na studiach jest dużo zagadnień do wkuwania na pamięć.

Matura na weterynarię

Jeśli chce się dostać się na studia na kierunku weterynaria, trzeba mieć bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka obcego. Na bezpłatne studia stacjonarne trzeba mieć z reguły ponad 80% punktów. Można też aplikować na studia płatne. Jest to koszt około 6000 zł na semestr.

Praca po studiach

Weterynaria cieszy się dużym powodzeniem, dlatego konkurencja wśród absolwentów tego kierunku na rynku pracy jest spora. Co roku na rynek pracy wchodzi ponad 700 nowych weterynarzy. Liczba lekarzy poszukujących zatrudnienia znacznie przewyższa zapotrzebowanie rynku. O miejsca pracy trzeba walczyć. Największe szanse mają absolwenci, którzy trafią na jakiś dobry staż. O pracę w zawodzie jest coraz trudniej, najlepiej otworzyć własną lecznicę i skupić się na leczeniu dużych zwierząt, gdyż w tym sektorze jest obecnie największe zapotrzebowanie.

Zuzanna K.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– przygotowanie do matury z biologii