Jak omówić obraz?

W czasie egzaminu maturalnego możesz wylosować pytanie związane z analizą tekstu ikonograficznego, najczęściej w kontekście utworu literackiego. Choć omówienie dzieła sztuki nie należy do najłatwiejszych zadań, warto opracować sobie plan, według którego możesz zinterpretować obraz na maturze ustnej z języka polskiego.

Czym właściwie tekst ikoniczny na maturze

Choć nazwa ta może wydawać Ci się obca, tekstem ikonograficznym nazywamy reprodukcję obrazów, plakatów, grafik i fotografii. Pytanie, które wylosujesz nie będzie brzmiało po prostu: zinterpretuj obraz. Twoim zadaniem będzie interpretacja działa w odniesieniu do konkretnego problemu. Przykładowo, czy artyści w swoich dziełach odzwierciedlają rzeczywistość, która ich otacza. Jak widzisz, już w poleceniu będzie się kryła podpowiedź, która wskaże Ci kierunek interpretacji.

Jak zinterpretować obraz na maturze

Oto schemat, który ułatwi Ci omówienie obrazu na maturze.

1. Wstęp

Wprowadzenie powinno dotyczyć artysty, epoki, techniki i formy (szczególnie jeśli jest nietypowa, np. koło, elipsa, prostokąt pionowy).

2. Opis dzieła ikonograficznego

W tej części odpowiedź na pytania:

  • co przedstawia obraz,
  • jak dzieło zostało namalowane,
  • jakie środki zostały użyte.

Dwa ostatnie punkty dotyczą kompozycji obrazu, czyli jego kolorystyki, perspektywy, światłocienia itd. Zwróć uwagę również na rodzaj kompozycji: otwarta/ zamknięta, dynamiczna/ statyczna, centralna/rozproszona. Opowiedz, o tym co zostało przedstawione na pierwszym i drugim planie. Zastanów się, czy na obrazie znajduje się jakiś charakterystyczny lub powtarzalny element.

3. Główny problem i jego omówienie

Bardzo ważna jest postawienie tezy i jej rozwinięcie. Innymi słowy, określenie przekazu tekstu ikonograficznego. Będzie to odpowiedź na pytanie, które wylosowałeś.

4. Odwołanie do innego tekstu kultury

W tym miejscu należy odwołać się do znanego tekstu literackiego. Oczywiście chodzi o to, aby taki utwór w jakiś sposób nawiązywał do omawianego obrazu lub problemu, zawartego w pytaniu egzaminacyjnym.

5. Podsumowanie

Na koniec przedstaw wnioski które będą podsumowaniem tego, co wcześniej powiedziałeś. Powtórz zatem najważniejsze tezy. Możesz również podkreślić paralelę między obrazem a utworem literackim; lub odwołać się do poglądów, wartości charakterystycznych dla epoki, w której powstał obraz, a także wyrazić własne zdanie na temat dzieła sztuki, które omawiasz..