Tworzenie notatek metodą Cornella

Nauka potrafi być trudna i żmudna nie tylko dla uczniów, ale także dla studentów. Podczas lekcji lub wykładów skrzętnie zapisujemy to, co mówi lub dyktuje nam nauczyciel bądź wykładowca. Nierzadko też samodzielnie musimy robić notatki z podręczników czy innych źródeł wiedzy. Zapisywanie jest dla nas naturalne i jest podstawą do zapamiętania informacji. Jednak choć wydaje się proste, wcale takie nie jest. Zazwyczaj zapisujemy wszystko szybko i byle jak, co potem przekłada się na problemy z nauczeniem i zapamiętaniem. Niestety takie zapisywanie wszystkiego „jak leci” jest nieefektywne i niezgodne ze sposobem w jaki mózg przetwarza informacje. Warto poznać różne metody tworzenia notatek, aby ułatwić sobie naukę. Jedną z takich metod jest metoda Cornella.

Czym jest metoda Cornella?

Metoda Cornella jest systemem notowania, który opracował w latach 50 Walter Pauk. Nazwa tej metody pochodzi zaś od nazwy uczelni, na której pracował, a więc Cornell University w USA. Jest to próba uporządkowania klasycznego sposobu robienia notatek, dzięki czemu można uzyskać lepsze efekty nauki. Metoda Cornella przeznaczona jest przede wszystkim do nauki. Najbardziej skuteczna jest w przypadku dużej ilości materiału, który wymaga uporządkowania. Raczej nie będzie jednak odpowiednia w przypadku notatek kreatywnych, ponieważ jej sztywne ramy mogą okazać się przeszkodą. Metodę tę można wykorzystywać z powodzeniem zamiast standardowych notatek w szkole, na uczelni, kursach, szkoleniach, a nawet podczas nauki z książki.

Na czym polega metoda Cornella?

Metoda Cornella jest bardzo prosta:

W pierwszej kolejności należy podzielić kartkę na cztery części. Podzielona kartka powinna przypominać tabelkę z miejscem na nagłówek, dwoma kolumnami, z których jedna jest węższa, a druga szersza oraz pozostałą przestrzenią na dole.

  • Na górze zapisujemy tytuł, nagłówek, temat lekcji czy wykładu. Pozwoli to łatwo przypomnieć sobie to, czego dotyczą notatki. Warto zapisać tam także datę sporządzania notatek.
  • Szersza kolumna jest zaś miejscem na główne notatki. Tutaj zapisujemy wszystkie informacje, które właśnie zdobywamy. Warto skracać oraz parafrazować zapisy, aby wszystko, co chcemy zapisać zmieściło się bez niepotrzebnego drobienia i ściskania, bo to nauki nam nie ułatwi. Można z powodzeniem korzystać z ułatwień, takich jak podpunkty, rysunki, schematy czy wykresy. Wszystko zależy od tego, jaki sposób zapisywania informacji jest dla nas najlepszy i najbardziej ułatwia nam naukę.
  • W węższej rubryce z kolei zapisujemy wszelkie słowa kluczowe i frazy podsumowujące to, co zapisaliśmy w tej szerszej. To pomaga w uporządkowaniu wszystkich informacji. Łatwiej też dzięki temu odnaleźć fragment notatek z informacjami, które właśnie chcemy sobie przypomnieć. Są to swego rodzaju podrozdziały, które można formułować również w formie pytań, na które odpowiedzią jest tekst w szerszej rubryce.
  • Ostatnia część kartki, na dole, to miejsce na dodatkowe podsumowania, wyciągnięte wnioski, a więc taką krótką syntezę wszystkiego, co zostało zapisane wcześniej. Pisząc to podsumowanie warto wyobrazić sobie, że tłumaczymy dany temat komuś, kto nie zna zapisów znajdujących się w pozostałych rubrykach.

Dlaczego warto stosować metodę Cornella?

Stosowanie metody Cornella daje wiele korzyści w porównaniu do standardowego zapisywania wszystkiego „jak leci”. Przede wszystkim zmusza nas do nawet kilkukrotnej syntezy materiału. Podczas, gdy wpisujemy najpierw słowa kluczowe, a później piszemy podsumowanie całości notatek, jesteśmy zmuszeni na bieżąco „trawić” zdobywane informacje oraz wyłapywać z nich wszystko to, co jest najważniejsze. Podsumowanie, które  ma charakter tłumaczenia tematu inne osobie, która jeszcze go nie zna, zmusza nas z kolei do tego, byśmy najpierw sami dokładnie zrozumieli temat. Notowanie ma bowiem prowadzić do nauki nowych rzeczy, a więc zrozumienia i zapamiętania tematu w prosty sposób, a nie do samego przepisywania tego, co mówi lub dyktuje nauczyciel bądź wykładowca na uczelni. W notatkach zrobionych metodą Cornella materiał zostaje uporządkowany od ogółu do szczegółu, dzięki czemu nauka jest wygodna i na pewno doceni to każdy kto choć raz musiał żmudnie przekopywać się przez stosy nabazgranych byle jak notatek, by znaleźć i przypomnieć sobie jakąś konkretną informację. Metoda Cornella jest bardzo prosta i możliwa do zastosowania w każdych warunkach.