Jak opisać obraz na maturze? – 7 praktycznych wskazówek

Jednym z zadań na maturze ustnej z języka polskiego jest analiza dzieła ikonograficznego (najczęściej obrazu). Jak się do tego zabrać? Oto kilka przydatnych wskazówek, które pozwolą Ci opisać obraz na egzaminie maturalnym..

Jak opisać obraz – poradnik krok po kroku

1. Informacje wstępne

Kilka słów o autorze dzieła (szczegóły biografii powinny być dobrane pod kątem analizy obrazu).

2. Określenie nurtu artystycznego, do którego należy obraz:

  • charakterystyczne cechy tego prądu oraz wskazanie ich w omawianym dziele,
  • jeśli obraz jest nietypowy, polemiczny, należy wskazać różnice i mówić je,
  • umiejscowienie obrazu w dorobku artysty (wczesny etap twórczości, dojrzały, krańcowy, kiedy artysta rozlicza się że swoją twórczością lub ją podsumowuje.

3. Określenie techniki malarskiej

4. Analiza kompozycji dzieła:

  • znalezienie dominanty kompozycyjnej (jeśli to możliwe), np. układ elementów, linia, światło, barwa, szczegół, postać i omówienie jej znaczenia dla całości obrazu,
  • nazwanie i omówienie pierwszego, drugiego oraz dalszych planów,
  • zwrócenie uwagi na tło, perspektywę, postacie oraz ich relacje,
  • omówienie relacji między tym, co w dziele szczegółowe, np. przedmiot a tym, co ogólne, tzn. wymowa, przekaz całego obrazu.

5. Omówienie kolorystyki i jej znaczenia w przedstawieniu problemu (tematu).

6. Przedstawienie roli światła, np. jego źródła, tego jak pada na przedmioty lub postacie; jak wpływa na całość obrazu; jego “klimat”.

7. Przedstawienie i analiza problemu.

  • omówienie, jak użyta technika, kolorystyka, światło, kompozycja wpływają na treść (przekaz) dzieła,
  • nawiązanie do tytułu obrazu; jeśli go nie ma – próba odpowiedzi, dlaczego,
  • wyrażenie własnej opinii odczuć, nawiązanie do innego tekstu kultury (np. utworu literackiego).