Jak napisać charakterystykę postaci? – praktyczne wskazówki

Charakterystyka postaci to forma wypowiedzi pisemnej, która pojawia się już w szkole podstawowej, a później w szkole średniej. Dlatego w dzisiejszym artykule podpowiemy Ci, jak ją dobrze napisać.

Jak napisać charakterystykę postaci – przydatne porady

Charakterystyka postaci dotyczy najczęściej bohaterów literackich, dlatego omówimy właśnie ten rodzaj wypowiedzi pisemnej.

1. Ogólne przedstawienie postaci

We wstępie skup się na podstawowych informacjach, dokładnie tak, jakbyś kogoś przedstawiał. Wiadomości, które warto umieścić na początku to:

  • imię i nazwisko bohatera,
  • tytuł książki,
  • sytuacja rodzinna, przyjaciele,
  • miejsce zamieszkania.

2. Opis wyglądu

Opisując postać, przyjmij zasadę – od ogółu do szczegółu. Co to znaczy? Zacznij od dość ogólnych spraw, takich jak kolor włosów, wzrost itd. Następnie przejdź do cech charakterystycznych dla tej postaci, np. przenikliwy wzrok, jej nawyki albo znaki szczególne. Możesz posłużyć się cytatem z książki, ale ich nie nadużywaj. Przykładowo, możesz przywołać fragment który pokaże, jak inni bohaterowie postrzegają tę postać. Pamiętaj jednak o tym, by Twoja praca nie składała się z samych cytatów. Pisz własnymi słowami.

Charakter postaci

W tym miejscu opisz charakter bohatera literackiego; jego stosunek do samego siebie, do świata i ludzi oraz jego poglądy. Nie ograniczaj się wyłącznie do ich wymienienia. Koniecznie odwołaj się do konkretnych sytuacji i wydarzeń, które niejako “potwierdzają” daną cechę. Co więcej, dzięki temu potwierdzasz, że przeczytałeś lekturę i znasz jej problematykę. Zwróć uwagę na to, czy:

  • występuje kontrast między wyglądem a zachowaniem, charakterem postaci,
  • mamy do czynienia z przemianą bohatera (wewnętrzną i/lub zewnętrzną).

Zadaj sobie pytanie, czy bohater w jakiś sposób się zmienił (postawa, poglądy, wygląd). Co sprawiło, że tak się stało.

Ocena postaci

Charakterystyka postaci musi być Twoja. To oznacza, że w pracy powinna znaleźć się subiektywna ocena bohatera. Innymi słowy, to co Ty sądzisz o opisywanym bohaterze, jego poglądach, postępowaniu i decyzjach. Pamiętaj o tym, by uzasadnić swoje stanowisko. W tym miejscu możesz odwołać się do innych znanych Ci bohaterów literackich, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji (postąpili tak samo, jak opisywana postać albo zgoła inaczej).