Telofaza, czyli czwarty etap podziału komórki

Doszliśmy do końca tej serii artykułów, bowiem telofaza to ostatnie stadium podziału komórki. Jednocześnie oznacza to początek nowego życia oraz studiów lekarskich, jeśli dobrze opanujesz genetykę i wykażesz się jej znajomością na egzaminie. Ciągłe powtarzanie materiału jest kluczowe dla jego zapamiętania. Według badań potrzeba nam 6 powtórek rozciągniętych w czasie kilku miesięcy, żeby zakotwiczyć informację w pamięci na dobre. Ten artykuł z pewnością ułatwi ci naukę biologii do matury.

Rodzaje podziałów komórkowych

O reszcie faz podziału – profazie, metafazie i anafazie także możesz przeczytać później na naszym blogu (link?). Jednak dla pełnego zrozumienia tematu najpierw przypomnijmy pokrótce, jak może przebiegać podział komórki.

Istnieją dwa rodzaje tego procesu w naturze. Pierwszy to mitoza, w wyniku której z komórki macierzystej powstają 2 komórki potomne, jej kopie (2n). Drugi sposób, mejoza, opiera się na dwóch następujących po sobie podziałach. Prowadzi to do powstania 4 komórek potomnych z ilością DNA zredukowaną o połowę w stosunki do macierzystej (n). Stąd też mejozę nazywamy podziałem redukcyjnym.

Kariokineza

Wracamy do seansu! Podczas anafazy chromosomy zostały przetransportowane do przeciwległych biegunów komórki. Teraz znów wydłużają się i dekondensują, wracając do postaci luźnej chromatyny. W związku z tym przestają być widoczne pod mikroskopem. Wokół nich odtwarza się otoczka jądrowa. Rozpoczyna się też synteza rRNA i pojawiają się nowe jąderka. Powoli odtwarzają się dwa jądra komórkowe, każde z pojedynczym zestawem chromosomów (2n). Wyjątkiem jest telofaza II w mejozie, gdzie zostajemy ze zredukowanym zestawem (n).

Cytokineza

Wrzeciono kariokinetyczne rozpada się, by przeobrazić się we wrzeciono cytokinetyczne. Tak, dobrze myślicie, równocześnie w telofazie dzieje się cytokineza. Jest to zwyczajnie podział cytoplazmy. Proces ten przebiega inaczej u zwierząt, a inaczej u roślin.

W komórce zwierzęcej pierścień kurczliwy, zbudowany z włókien aktynowych, zaciska się, tworząc bruzdę podziałową. W końcu prowadzi to do całkowitego rozdzielenia komórek.

U roślin powstaje fragmoplast, zbudowany z mikrotubul i mikrofilamentów. Jest to zaczątek błony i ściany komórkowej. Inaczej zwany jest przegrodą pierwotną.

Tu kończy się podział komórki. Wchodzi ona w fazę G1 i cykl zaczyna się od nowa…