Zadania maturalne z WOSu

Zadania z poziomu podstawowego i rozszerzonego, podzielone na jedenaście działów. Blisko 1000 zadań.

Życie społeczne, cz. 1

Życie społeczne, cz. 2

Ustrój RP, cz. 1

Ustrój RP, cz. 2

Prawa człowieka

Urzędy i instytucje

Sądy i prawo

Spory na świecie

Polityka i ideologie

Ustroje polityczne

Europa i globalizacja