Czym jest anabolizm? – przykłady reakcji w komórce

Anabolizm to reakcja syntezy złożonych związków organicznych ze związków prostych. Anabolizm jest jedną z przemian metabolicznych, czyli reakcji biochemicznych, które zachodzą w komórkach organizmu. Drugą przemianą jest katabolizm. Metabolizm związany jest z przepływem materii, energii i informacji, które zapewniają organizmowi wzrost, ruch, rozmnażanie czy aspekty związane z układem nerwowym.  W anabolizmie reakcje syntezy gromadzą większą ilość dostarczanej energii w związkach wysokoenergetycznych (zachodzą tzw. reakcje endoergiczne) niż jest to w substratach. W zespole reakcji chemicznych jakimi jest anabolizm, następuje odnowienie składników komórki, które są zużyte i doprowadzone z zewnątrz lub jest to proces kataboliczny, w którym powstają metabolity.

W skład reakcji anabolicznych wchodzą:

  • biosynteza białek – proces syntezy białek, która zachodzi w cyklu życiowym komórki, czyli w interfazie. Polega na łączeniu aminokwasów w łańcuch polipeptydowy – pierwszorzędową strukturę białka.
  • biosynteza tłuszczów
  • biosynteza węglowodanów

Anabolizm i katabolizm – będący drugim kierunkiem przemian metabolicznych przebiegają w organizmie równocześnie i są od siebie współzależne.

Fotosynteza i chemosynteza to procesy asymilacji CO2, gdzie zachodzi reakcja anaboliczna.

  • równanie fotosyntezy to 6CO2 + 6H2O → energia słoneczna → C6H12O6   + 6O2
  • chemosynteza – proces syntezy związków organicznych z CO2 i H2O , w którym źródłem energii są reakcje utleniania substancji nieorganicznych np.  H2S lub NH3