Budowa i funkcjonowanie aparatu Golgiego

Aparat Golgiego jest złożony z wielu diktiosomów lub jednego diktiosomu, które są rozproszone u roślin w cytoplazmie, lub skupione przy jądrze. Jeden diktiosom składa się z ułożonych na sobie, spłaszczonych, błoniastych cystern, które otoczone są drobnymi pęcherzykami i niedużymi wakuolami. Każda cysterna ograniczona jest pojedynczą błoną lipidowo – białkową. Grubość jednej cysterny to ok. 30 nm, natomiast grubość całego diktiosomu  to 0,2-1,2 μm. Wewnętrzne części diktiosomu zetknięte są ze sobą szorstką siateczką śródplazmatyczną, natomiast zewnętrzna część przemienia się w oddzielne pęcherzyki, które zawierają różne substancje. Aparat Golgiego pozostaje w ścisłym związku z lizosomami, plazmolemmą i retikulum endoplazmatycznym. Bierze udział w procesach wydzielniczych komórki oraz transporcie substancji. Gromadzi, segreguje i ostatecznie modyfikuje produkt białkowy przed wydzieleniem go przez komórkę na zewnątrz. Jego funkcją jest także formowanie fragmentów błon przeznaczonych do wbudowania w plazmolemę i gromadzi produkty syntezy, np. zajmuje się syntezą glikoprotein, które pokrywają powierzchnię komórek zwierzęcych lub syntezą wielocukrów, wchodzących w skład komórek roślinnych.