Jak określić aktywność metaboliczną enzymu?

Liczba obrotów enzymu to liczba cząsteczek substratu. Cząsteczki te, nazywane także aktywnością molekularną, mogą w danej jednostce czasu zostać przekształcone w produkt, przez w pełni wysycony substratem enzym. W równaniu kinetycznym liczba obrotów enzymu odpowiada stałej szybkości reakcji. Liczba cząsteczek substratu przekształcona przez jedną cząsteczkę enzymu następuje w czasie jednej sekundy, w warunkach reakcji rzędu zerowego.  Dla różnych enzymów liczba obrotów jest zróżnicowana i waha się od 0,5/s do 10 000 000/s.

Przykładem różnicy w liczbie obrotów enzymu jest np.:

  • dla lizosomu 0,5.s
  • dla anhydrazy węglowej 10 000 000/s