Jak rozmnażają się grzyby podstawczaki?

Dominującą fazą cyklu rozwojowego podstawczaków jest dikariofaza. Faza haploidalna tych grzybów trwa bardzo krótko. Jednojądrowe strzępki podstawczaków nie wytwarzają organów rozrodczych. Strzępki dwóch różnych grzybów, oznaczanych jako typ płciowy + oraz typ płciowy – , łączą się ze sobą, co nazywane jest somatogamią. Dochodzi do plazmogamii i powstaje strzępka dikariotyczna, w której znajdują się jądra sprzężone. Stadium dikariotycznej grzybni może trwać wiele lat.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z biologii? Zobacz ebook Mikrobiologia

Kolejnym etapem rozwoju jest wytworzenie owocników. Składają się one z trzonka i kapelusza, na którego spodzie występuje warstwa rodzajna (hymenium), przyjmująca formę blaszek lub rurek. Do kariogamii dochodzi w komórkach macierzystych podstawek, czyli szczytowych komórkach strzępki dikariotycznej. Powstają jądra diploidalne. Diplofaza trwa krótko, od razu dochodzi bowiem do podziału mejotycznego. Szczytowa komórka wytwarza cztery wyrostki, do których przechodzi po jednym nowo powstałym jądrze haploidalnym. W ten sposób na bezjądrowej podstawce powstają cztery zarodniki, nazywane zarodnikami podstawkowymi. Zarodniki po oderwaniu od podstawki dają nowe grzybnie haploidalne.  Przykładami podstawczaków są gołąbek oraz muchomor czerwony.