Jak rozmnażają się grzyby sprzężniowce?

Dominującą fazą cyklu rozwojowego sprzężniowców jest haplofaza. Ze strzępki jednojądrowej wyrastają w górę nitki zakończone kulistymi zarodniami. W zarodniach powstają zarodniki sporangialne. Rozmnażanie bezpłciowe polega na uwolnieniu z zarodni zarodników sporangialnych. Przenoszone są one dalej, by w nowym miejscu wyrosnąć w nowe strzępki haploidalne. Gdy obok siebie znajdą się haploidalne strzępki dwóch różnych grzybów, każda z nich wytwarza gametangia.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z biologii? Zobacz ebook Mikrobiologia

Typy płciowe sprzężniowców

U sprzężniowców nie wyróżnia się lęgni i plemni, ponieważ gametangia są identyczne wizualnie. Oznacza się je natomiast jako typ płciowy + oraz typ płciowy -. Dochodzi do gametangiogamii, czyli połączenia gametangiów od dwóch różnych grzybów i powstania zygospory, otoczonej grubą ścianą komórkową. W zygosporze zachodzi kariogamia jąder i rozpoczyna się diplofaza. Trwa ona zwykle kilka miesięcy. Następnie jądra diploidalne dzielą się mejotycznie. Zygospora pęka i kiełkuje z niej wielojądrowa strzępka haploidalna, zapoczątkowując haplofazę. Zwykle kiełkująca strzępka ma postać krótkiego słupka zakończonego kulistą zarodnią.  W niej znajdują się sporangiospory.  Przykładem sprzężniowca jest pleśniak biały.