Chromosom bakteryjny – opis, charakterystyka

Chromosom to nić DNA wraz z towarzyszącymi jej białkami.  nić tworzy jedną nieprzerwaną, nierozgałęzioną całość i jako całość wędruje z komórki macierzystej do komórki potomnej.

Chromosom bakteryjny to inaczej genofor, który jest miejscem lokalizacji materiału genetycznego organizmów prokariotycznych, czyli wirusów, bakterii i sinic.

Chromosom bakteryjny to splątana, kolista nić kwasu deoksyrybonukleinowego DNA, która znajduje się bezpośrednio w cytoplazmie komórek bakterii. Jest całkowicie naga i niezwiązana zasadowymi białkami, a także nie posiada wolnych końców. Chromosom bakteryjny znajduje się w wyspecjalizowanym regionie komórki o nazwie nukleoid.

Nukleoid  będący obszarem cytoplazmy komórek prokariotycznych, w którym znajduje się genofor, czyli chromosom bakteryjny, jest podstawową strukturą, przechowującą materiał genetyczny. Materiał ten, jest dwuniciowym helikalnym DNA, tworzącym zamknięty okrąg. Genofor znajduje się przy centralnie leżącym rdzeniu, zbudowanym z RNA jako zawinięta z około 40 pętli nić. Sąsiaduje także z zasadowymi białkami HU i H.

Genofor jest odpowiednikiem chromosomu organizmów eukariotycznych, gdzie występuje jądro komórkowe, które dodatkowo jest otoczone błoną jądrową.