Funkcja grupy prostetycznej i enzymu

Grupa prostetyczna to niebiałkowy składnik białek, np. enzymów, które są niezbędne dla ich aktywności. Jest to jeden z rodzajów kofaktorów enzymatycznych. Grupa prostetyczna jest trwale związana z białkami i miejscem aktywnym enzymów za pomocą wiązań kowalencyjnych i koordynacyjnych. W trakcie reakcji są spójnie powiązane i nie opuszczają swojego miejsca wiązania. Grupy prostetyczne mogą mieć formę:

 • związków organicznych jako cukry lub tłuszcze – lipidy, ale także witaminy i ich pochodne (niezbędne do funkcjonowania organizmu), np. witamina B2
 • związków nieorganicznych, jak jony metali, np. jon cynku, czy małocząsteczkowe nieorganiczne.

Przykładowe organiczne grupy prostetyczne to:

 • Mononukleotyd flawinowy (FMN)
 • Dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD)
 • Fosforan pirydoksalu
 • Biotyna
 • Metylokobalamina
 • Pirofosforan tiaminy
 • Hem
 • Molibdopteryna
 • Kwas liponowy

Do funkcji grupy prostetycznej należą: reakcje redoks, transaminacje, dekarboksylacja i deaminacja, karboksylacja, metylacja i izomeryzacja, wiązanie tlenu i reakcje redoks, lub utlenowanie.