II prawo Mendla czyli prawo niezależnej segregacji alleli

Allele różnych genów są rozdzielane do gamet niezależnie od siebie i w sposób całkowicie losowy, tworząc w nich wszystkie możliwe kombinacje (przy założeniu, że geny leżą na różnych chromosomach, czyli są niesprzężone).

Cechy należące do jednej pary genów dziedziczą się zupełnie niezależnie od cech należących do innej pary genów. Mendel wykonał doświadczenie, w którym krzyżował gładkie I żółte nasiona grochu z nasionami zielonymi i pomarszczonymi. W wyniku tego eksperymentu otrzymał w drugim pokoleniu potomnym (F2) cztery fenotypy a) żółty gładki o genotypach: AABB, AABb, AaBB, AaBb; b) żółty pomarszczony o genotypach: AAbb, Aabb; c) zielony gładki o genotypach: aaBB, aaBb I d) zielony pomarszczony o genotypie: aabb. Stosunek rozszczepienia fenotypów wynosił  9:3:3:1. Sugeruje to niezależne od siebie dziedziczenie się genów.

Odstępstwa od dziedziczenia mendlowskiego
Obecnie wiemy, że istnieje wiele odstępstw od tradycyjnej genetyki mendlowskiej. Allele mogą też być kodominujące lub gen może mieć więcej niż dwa allele. W dodatku geny położone w tym samym chromosomie dziedziczą się razem, a cechy warunkowane są zazwyczaj przez wiele alleli.