Jak wyglądają studia na architekturze?

.

O kierunku architektura

Zacznijmy od tego, że architektura składa się z wielu różnych odłamów. W zależności od uczelni może być to: Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz itp.  Tutaj skupimy się na architekturze ogólnej , która zawiera wszystkie te elementy.

Ma to swoje plusy w postaci zwiększającej się ilości dróg jakimi można iść po studiach. Można szukać pracy w zakresie rysunków technicznych lub zająć się wizualizacjami i modelami 3D. Jeśli uczelnia nie ma konkretnego ukierunkowania to świetna opcja dla osoby nie chcącej zamykać się na przedmioty ścisłe lub jedynie na przedmioty humanistyczne .

Lecz jest też druga strona medalu , którą trzeba brać pod uwagę. Na studiach pojawiają się przedmioty czasem tak różne od siebie, że trzeba być na nich bardzo skupionym. Z jednej strony mamy matematykę , fizykę budowli  a  z drugiej malarstwo, rysunek, rzeźbę a nawet elementy ergonomii i funkcjonowania człowieka. Myślę jednak , że dobrze wpływa to na  rozwój i kreatywność.

Jak wygląda semestr na architekturze? Żeby zdać semestr należy skupić się na dwóch rzeczach: przedmiotach projektowych, a następnie na teoretycznych. Na tym kierunku  proponuje pracować systematycznie przez cały semestr. Niestety nauka do samej sesji nie wystarczy. Co tydzień odbywają się korekty z prowadzącymi sprawdzającymi postępy prac nad projektem. Jeśli lubisz pracę w grupach i jesteś w miarę systematyczny to nie masz się czego obawiać . Przez cały semestr powstaje ok. 4-5 projektów w zależności od  ilości przedmiotów projektowych. Na początku robi się je ręcznie, a następnie po zapoznaniu się z programami komputerowymi tworzy się je już jedynie cyfrowo. Projekt składa się z części technicznej (rysunki budowlane według warunków technicznych) oraz graficznej (modele 3D, wizualizacje, plansze, makiety manualne). Na tydzień przed sesją studenci są rozliczani z powstałych przez semestr projektów. Jest to burzliwy okres, lecz jeśli ktoś nie zostawiał wszystkiego na ostatnią chwilę z pewnością może zająć się nauką do egzaminów teoretycznych. Czasem tu i ówdzie zdarzają się jeszcze projekty budowlane – obliczanie obciążeń czy wytrzymałości konstrukcji.  Po oddaniu projektów i zaliczeniu przedmiotów następuje okres odłożenia komputerów na bok i zajęcia się nauką. W sesji zazwyczaj jest 2-4 egzaminy z wiedzy uzyskanej na wykładach.  Czasem zdarzy się jakaś nieprzespana noc ale zazwyczaj wynika to z chęci poprawienia swojego projektu do perfekcji.
Przykładowe przedmioty teoretyczne: geometria wykreślna , historia sztuki , historia współczesna ,
Przedmioty projektowe obliczeniowe: geodezja, mechanika budowli, wytrzymałość materiałów, fizyka budowlii
Przedmioty projektowe: podstawy projektowania architektonicznego, architektura krajobrazu, projektowanie obiektów wielofunkcyjnych, projektowanie obiektów wielorodzinnych itp.
Inne: język obcy, rzeźba, rysunek i malarstwo , szkolenie z programów takich jak: AutoCad, ArchiCad, BIM itd.

Jak przygotować się do studiów

To zależy od uczelni na jaką się wybierasz. Niektóre oczekują od kandydata okazania teczki z własnymi pracami malarskimi  inne mają do tego egzamin wstępny z rysunku. Zazwyczaj składa się on z dwóch części rysowania martwej natury oraz rysunku z wyobraźni. Uczelnie czasem wprowadzają dodatkowo tworzenie modeli manualnych z tektury lub pianki modelarskiej. Dobrym pomysłem są kursy z rysunku.  Wiele studentów chodzi na nie przynajmniej przez 1-2 lata przed podjęciem studiów. Ale głowa do góry! Jestem żywym przykładem na to, że będąc samoukiem też jesteś w stanie przejść ten egzamin bez problemu. Proponuję skupienie się na ćwiczeniu swojej kreski, powtórzeniu zasad perspektywy, światłocienia i różnych technik malarskich.  Oczywiście podstawa to opanowanie szkiców ołówkiem.

Matura na architekturę

Tutaj zazwyczaj wymagana jest rozszerzona matematyka i fizyka, czasem również jako dodatkowy przedmiot wymagana jest historia sztuki. Warto mieć ok. + 80% na egzaminie dojrzałości z przynajmniej dwóch przedmiotów. W moim przypadku wystarczyła matematyka i angielski.  Niektóre uczelnie proponują architekturę w trybie zaocznym, ale to rzadkość, więc łączenie studiów z pracą może powodować pewne problemy.

Praca po studiach

Najlepszą formą znajdowania pracy w zawodzie są praktyki i staże, których na tych studiach jest od groma. Są to praktyki budowlane, inwentaryzacyjna, rysunkowe aż w końcu długo wyczekiwane przez studentów praktyki w biurze projektowym. To właśnie wtedy  najwięcej studentów znajduje pracę. Po odbytej praktyce często zostają . Zazwyczaj jest to ok. 3-4 rok studiów po zdobyciu potrzebnej wiedzy. Praca w architekturze jest wszechobecna  choć często trzeba się wykazać dużą kreatywnością w jej zdobyciu. W tym zawodzie ważne jest ciekawe portfolio z własnymi pracami. Warto jest więc tworzyć ciekawe projekty już na etapie studiów. Jest wiele propozycji zagranicznych wyjazdów i praktyk. Praca jest kreatywna i wdzięczna. Potrzebuje jednak wiele uwagi i rzetelności. Praca wymaga również dobrego kontaktu z współpracownikami i klientami.  Często polega również na przedstawianiu swojej koncepcji większemu gronu odbiorców . Wszystkiego tego uczą  same studia.  Podobno  zarobek architekta zaraz po studiach powinien wynosić 4 tysiące złotych, ale wydaje mi się, że może być to lekko naciągnięta statystyka. By samemu zacząć tworzyć projekty i bardzo dobrze zarabiać należy zdobyć uprawnienia architekta, które wymagają odbycia rocznej praktyki na budowie i rocznej w biurze architektonicznym. Następnie zdaje się egzamin teoretyczny ze znajomości prawa budowlanego i jest już tylko lepiej.

Plusy:
– możliwość pójścia w wielu kierunkach od budownictwa i nauk ścisłych po tworzenie wizualizacji 3D czy projektów wnętrz,
– bardzo rozwijające studia, rozszerzają perspektywę i poglądy,
– dobre zarobki,
– szanowany kierunek wśród pracodawców,
– możliwość poznania wielu programów komputerowych,
– rozwój swojej kreatywności, możliwość kreowania przestrzeni, powstaje coś z niczego.

Minusy:
– dużo czasu poświęconego nad projektami w porównaniu do innych kierunków,
– dodatkowe koszty związane z drukowaniem plansz, wykonywaniem makiet,
– jest dużo przedmiotów z różnych dziedzin nauki często zupełnie od siebie różnych.

Diana K.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– przygotowanie do matury z matematyki