Jak wyglądają studia na budownictwie?

.

O kierunku budownictwo

Studia te dają możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, trwają zatem 3,5 roku, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci mogą również skorzystać z oferty studiów drugiego stopnia, na których zdobędą już pełne wyższe wykształcenie, co wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra. Przedmioty realizowane w programie studiów są w większość techniczne i należą do nauk ścisłych, natomiast na pierwszy roku spotkałam się też z przedmiotami uzupełniającymi, niezwiązanymi ściśle z kierunkiem. Do takich należały m. in. : podstawy kultury akademickiej, szkolenie biblioteczne oraz obowiązkowe wychowanie fizyczne. Dodatkowo uczęszczałam na przedmioty takie jak: chemia, etyka zawodowa, fizyka, geodezja, geologia, geometria i rysunek techniczny, kamień w budownictwie, matematyka dla inżynierów, materiały budowlane z technologią betonu, metody obliczeniowe w budownictwie, ochrona własności intelektualnej oraz technologia informacyjna. Także przedmiotów było dość sporo, przez wzgląd na fakt, iż są to przedmioty techniczne w dużej mierze oparte na obliczeniach nauka na nie musiała być systematyczna. Niekiedy zdarzało się, że ćwiczenia rozpoczynały się od wejściówek podczas których prowadzący sprawdzali nasze przygotowanie do zajęć i systematyczność nauki. W semestrze letnim przedmioty się zmieniły w większości, choć część z nich pozostała ta sama. Naukę kontynuujemy na przedmiotach: matematyka dla inżynierów, metody obliczeniowe w budownictwie oraz materiały budowlane z technologia betonu. Natomiast jeśli chodzi o nowe przedmioty to są to: technologia robót budowlanych, wytrzymałość materiałów, mechanika teoretyczna, budownictwo ogólne, BHP z ergonomią, zajęcia praktyczne z geodezji. Dodatkowo jest tez wychowanie fizyczne oraz język angielski. Choć semestr dopiero się zaczął nauki już trochę jest, tak samo jak w semestrze poprzednim na ćwiczeniach mamy wejściówki, niektórzy wykładowcy zapowiedzieli już termin kolokwium zaliczeniowego, inni zaś jako ocenę końcową obliczą średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych podczas trwania semestru. Jednak zarówno jedna jak i druga forma sprawdzania wiedzy wiąże się z dużą ilością nauki. Jak każdy student, jesteśmy także zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych. Jednakże rozpoczynają się one dopiero od trzeciego semestru, także na razie nie mamy informacji na ten temat. Myślę, że tradycyjnie dwa tygodnie będą musiały trwać i odbywać się w jakiejkolwiek instytucji związanej z budownictwem. Jeśli chodzi o przygotowanie do studiów każdy tegoroczny maturzysta powinien skupić się głownie na przedmiotach rozszerzonych, gdyż to one są najwyższej punktowane w procesie rekrutacji.

Matura na budownictwo

Osoby, które planują wybrać się na ten kierunek powinny zdawać maturę rozszerzona z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Na swoim przykładzie mówiąc, z matury z chemii miałam ok. 30% i bez problemu się dostała, więc myślę, że progi nie są bardzo wysokie i bez problemu można się dostać. Brany jest też pod uwagę język obcy oraz polski w formie pisemnej. Jeśli chodzi o maturę ustna z języka polskiego i angielskiego, ważne jest, aby to po prostu zdać, ponieważ wyniki te nie biorą udziału w konkursie świadectw.

Praca po studiach

Absolwent kończący te studia bogaty jest w wiedzę z zakresu budownictwa i może starać się o pracę w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się tą branżą. Może również otworzyć własną działalność gospodarczą i spróbować swoich sił w zarządzaniu biznesem. Perspektywy zawodowe – absolwenci mogą podjąć pracę projektanta w przedsiębiorstwach związanych z branżą budowlaną i projektową,  placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym, a także otworem przed nimi stoi praca w jednostkach administracji i samorządu terytorialnego. Myślę, że wykształcenie to daje wiele możliwości znalezienia pracy i po tym kierunku nie powinno być problemu z bezrobociem.

Lidia P.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– przygotowanie do matury z matematyki