Jak wyglądają studia na finansach i rachunkowości?

.

O kierunku finanse i rachunkowość

Od tego, gdzie wybierzemy studia zależy jakie perspektywy zyskamy. Studia na tym kierunku są prowadzone w systemie bolońskim, co oznacza, że po trzech latach nauki można otrzymać dyplom licencjata, a po kolejnych dwóch tytuł magistra. Wybierając kierunek warto dopytać o jego specyfikę. Z nazwy wszystkie brzmią tak samo, są jednak pewne różnice. Niektóre uczelnie poza standardowym programem realizują pewne dodatkowe przedmioty. Dla przykładu kończąc Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu absolwent ma wiedzę tożsamą do studentów innych uczelni, uzupełnioną o znajomość działania sektora rolniczo-spożywczego. Dzięki temu łatwo o pracę w firmach czy instytucjach państwowych, a nawet międzynarodowych zajmujących się tą tematyką.

Czym studia na finansach różnią się od szkoły średniej? Studia podzielone są na semestry i w każdym semestrze występują inne przedmioty.

Rozróżniamy przedmioty:

– kształcenia ogólnego – zazwyczaj studenci sami mogą wybrać tematykę zajęć, na które będą uczęszczać, lista takich zajęć powinna być opublikowana w Wirtualnym Dziekanacie. Dla przykładu geografia międzynarodowa lub ekonomiczna (tylko na pierwszym semestrze),

– kształcenia kierunkowego – typowo związane z kierunkiem np. bankowość, mikro- i makroekonomia, statystyka stosowana czy opisowa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, podstawy zarządzania. Dodatkowymi przedmiotami, które przygotowują studentów do podjęcia pracy w sektorze rolno spożywczym są np. podstawy produkcji rolniczej, ekonomika gospodarki żywnościowej czy podstawy towaroznawstwa produktów rolnych i spożywczych.

Zauważalna jest już kolejna różnica między szkołą średnią, a edukacją wyższą, student nie musi skupiać się na przedmiotach, które nie są już w jego kręgu zainteresowań. Za to musi uważać przez cały czas trwania wykładów lub ćwiczeń, które trwają nie 45 a 90 minut.

Od tego jak zaplanujemy sobie czas zależy, jak go spędzimy. Czasem studentom ciężko przychodzi skupienie się podczas wykładów czy ćwiczeń. Warto jednak odłożyć telefon do plecaka i skupić się na tym, co mówi prowadzący i zrobić dobre notatki. Dzięki temu czas na wykładzie nie będzie zmarnowany, a w domu zamiast szukać informacji na własną rękę wystarczy tylko przeczytać to, co napisało się wcześniej i cieszyć się czasem wolnym. Jest wiele aktywności, które można w tym czasie wykonywać. Posługując się przykładem UPP: branie udziału w spotkaniach kół naukowych, spełnianie się sportowo w wielu sekcjach, śpiewanie w chórze Coro da Camera czy tańczenie w Zespole Pieśni i Tańca ŁANY, zaangażowanie się w działania samorządu lub Niezależnego Zrzeszenie Studentów. Dzięki temu otwierają się nowe możliwości. Chór i zespół pieśni i tańca koncertują po całym świecie, członkowie kół naukowych jeżdżą na różne spotkania praktycznie po całej Europie, członkowie NZS-u i samorządu mogą brać udział w szkoleniach podczas których integrują się ze studentami z całego kraju.

Każdy będący na trzecim roku zobowiązany jest odbyć staż w dowolnie wybranej przez siebie firmie. Uniwersytet współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami czy instytucjami w różnych branżach. Studenci mogą odbyć płatne staże w Wielkopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Poznaniu, Ministerstwie Rolnictwa lub jako asystenci europosłów do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Obecnie w Belgi przebywa 15 osób. O jakości kształcenia świadczyć może fakt, że studenci często zostają w miejscach, w których odbywali praktyki, a ponad 60% z nich w ciągu trzech lat od ukończenia studiów znajduje pracę.

Jak przygotować się do studiowania?

Najważniejsze to dobrze rozeznać się w wymaganiach i terminach rekrutacji. Na stronie każdego uniwersytetu powinna znajdować się zakładka Kandydat/Rekrutacja. Tam znajdą się wszystkie informacje odnośnie terminarza oraz przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji. Warto zapoznać się z tą ofertą jeszcze przed złożeniem ostatecznej deklaracji maturalnej. Dzięki temu będzie wiadomo na jakie przedmioty należy zwrócić uwagę podczas nauki do egzaminu maturalnego.

Matura na finanse i rachunkowość

Przedmioty punktowane na kierunku Finanse i Rachunkowość UPP to matematyka, język angielski, polski i do wyboru chemia, biologia lub geografia. Na stronie każdej uczelni znajduje także kalkulator punktów oraz progi punktowe za lata wcześniejsze. Nie ma złotego środka i jeśli ktoś powiedziałby, że wystarczy 60% to może okazać się za mało. Warto więc podejść do egzaminu dojrzałości poważnie i postarać się o najlepsze możliwe wyniki. Kosztuje to dużo pracy i wyrzeczeń, aczkolwiek chyba nikt nie chce mieć poczucia, że się nie dostał, bo sam sobie zawinił. Zakładając, że wszystko przebiegło pomyślnie i aplikacja została przyjęta warto skorzysta z plusów studenckiego życia jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Każda uczelnia organizuje wyjazdy integracyjne. Można tam poznać znajomych z kierunku a czasem i starszych studentów. Takie znajomości procentują już na początku października, bo jest już do kogo się odezwać podczas przerw, a im bliżej sesji tym bardziej należy odświeżyć kontakty ze starszymi rocznikami. Można się ich zapytać o praktyczne wskazówki przed egzaminem.

Przemysław G.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– przygotowanie do matury z matematyki