Jak wyglądają studia na logistyce?

.

O kierunku logistyka

Logistyka parę lat temu była nieznanym kierunkiem, obecnie cieszy się dużą popularność. W zależności od uczelni, logistykę pierwszego stopnia można skończyć broniąc pracę licencjacką lub inżynierską – w moim przypadku tę drugą.

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów, czyli trzy i pół roku. W tym czasie student zdaje przedmioty należące do modułów:
– ogólnego (wychowanie fizyczne, język obcy, technologia informacyjna, psychologia itp.) – przedmioty niezwiązane ze studiowanym kierunkiem, które występują na różnych semestrach;
– podstawowego (chemia, matematyka, fizyka, ekonomia, towaroznawstwo, prawo itp.) – przedmioty, które wiążą się z wybranym kierunkiem i stanowią podstawy dla dalszego kształcenia, bardziej szczegółowego. Jest to grupa przedmiotów zarówno inżynierskich, jak i ekonomicznych
oraz humanistycznych;
– kierunkowego (logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, podstawy konstrukcji maszyn, centra logistyczne, płyny eksploatacyjne itp.) – przedmioty ściśle związane z logistyką, dotyczące poszczególnych jej obszarów oraz przedmioty inżynierskie dotyczące technologii stosowanych w logistyce. Występują na różnych semestrach, często w zależności od trudności przedmiotu – rośnie ona wraz z naszym „stażem” na studiach;
– specjalistycznego (normalizacja, transport, podstawy spedycji, logistyka usług, logistyka zwrotna itp.) – przedmioty pojawiające się po rozpoczęciu nauki na danej specjalności (czyli od 5 semestru włącznie).

Za najtrudniejsze uważa się przedmioty inżynierskie – matematykę, fizykę, chemię. Sporo osób nie radzi sobie z nimi, jednak nie ze względu na wysoki poziom, ale braki ze szkoły średniej. Jeśli jednak powtórzyliśmy solidnie podstawy lub jesteśmy otwarci na naukę nie napotykamy problemu z ich zaliczeniem. Nie mniej problemu przysparzają przedmioty takie jak podstawy konstrukcji maszyn czy wytrzymałość materiałów, jednak należy pamiętać, że wiele zależy od prowadzącego zajęcia, a także od ambicji i umiejętności studenta. Warto jest wybrać się na konsultację (spotkanie z prowadzącym poza zajęciami), jeśli widzimy, że nie rozumiemy pewnych zagadnień. Za najłatwiejsze do zdania studenci uważają przedmioty ekonomiczne i humanistyczne, ponieważ egzaminy obejmują najczęściej zadania teoretyczne, a wiedzę można wynieść z uważnego śledzenia wykładów.
Czy trzeba się dużo uczyć, żeby zdawać? Nie, trzeba uczyć się mądrze – warto powtarzać zadania wykonywane na zajęciach i zadane prace wykonywać terminowo, a z pewnością łatwo będzie przejść przez tak wiele przedmiotów (średnio w jednym semestrze jest ich około dziesięciu). Na ćwiczeniach często wykonuje się tematyczne prezentacje lub oblicza zadania albo wykonuje projekty. Za laboratoriach zaś przeprowadza się doświadczenia (np. z wahadłem fizycznym) lub dokonuje pomiarów (przykładowo na metrologii).

Dodatkowo na studiach o profilu praktycznym odbywamy praktykę zawodową dwukrotnie w ciągu trwania studiów – po drugim i trzecim roku w wymiarze 240 godzin (tj. 6 tygodni). Odbywa się to
w ciągu wakacji, jednak praktyki można zaliczyć także pracując w trakcie trwania roku akademickiego we własnym zakresie (ale na stanowisku odpowiednim do studiowanego kierunku).

Jak przygotować się do studiów

Należy znać podstawy matematyki i fizyki, bez nich może być bardzo ciężko. Jeśli jednak jesteś
na profilu np. humanistycznym, to nie martw się – wszystkiego potrzebnego do zdania można nauczyć się w trakcie studiów. Będzie to po prostu wymagać od ciebie trochę więcej pracy. Warto znać język obcy – angielski, a dodatkowo niemiecki, francuski lub rosyjski, ponieważ po studiach przedsiębiorstwa szukające logistyków, prowadzą transakcje międzynarodowe i znajomość języków jest bardzo ceniona, a czasem wręcz konieczna.

Matura na logistykę

Na logistykę dostać się jest łatwo, progi punktowe nie są wysokie. Żeby zebrać jak najwięcej punktów należy zdać matematykę na poziomie rozszerzonym, fizykę oraz rozszerzony angielski. Dodatkowe punkty przyniesie także rozszerzony polski. Jak ująć to „procentowo”? Po prostu maturę musisz napisać trochę lepiej niż przeciętna średnia, ale niestety zależy ona od rocznika i poziomu trudności danej matury, więc można ją tylko prognozować.

Istnieje zależność, że progi punktowe są zawsze niższe na studia niestacjonarne, jednak istnieje różnica między nauczaniem w tym trybie. Studenci zaoczni mają zmniejszoną ilość zajęć
z poszczególnych przedmiotów i nie odbywają tylu ćwiczeń, co studenci dzienni.

Praca po studiach

Logistyk pracę znajdzie w każdym przedsiębiorstwie, od produkcyjnego, poprzez dystrybuujące,
a także w firmach spedycyjnych lub transportowych. W ogłoszeniach o pracę często przewijają się oferty dla specjalistów łańcucha dostaw. Pracować można w Polsce, a także (uwzględniając dobrą znajomość języków obcych) zagranicą. Logistycy zajmują się zaopatrywaniem firmy, negocjowaniem, jak najniższych cen przy jak najlepszym zachowaniu jakości produktów. Logistyka dąży do optymalizacji procesów, więc jest to główne zadanie dla logistyków. Jako logistyk często pracuje się w zespole, choć trzeba brać na siebie dużą odpowiedzialność, gdyż zadania dotyczą być może jednego małego modułu przedsiębiorstwa, ale to małe moduły tworzą całość i muszą funkcjonować sprawnie. Logistyk musi dobrze zarządzać personelem i mieć dobre umiejętności komunikacyjne, w tej pracy sprawdzą się osoby otwarte i lubiące prowadzić dyskusje. Nie ma logistyki, bez organizacji czasu – punktualność to ważna cecha na tym stanowisku. To praca dla osób ze zdolnościami w wielu dziedzinach, lubiących stały rozwój i wyzwania.

W związku z nadejściem rewolucji 4.0 (pojawienie się Internetu) logistyka rozwija się, a rynek pracy potrzebuje coraz większej ilości logistyków.  Firmy poszukują stażystów wśród studentów już II roku studiów i proponują im rozwiązania takie jak np. work&study lub płatne praktyki.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, można zdecydować się na studia stopnia drugiego i wraz
z uzyskaniem tytułu magistra wzrasta również pensja dla logistyka. Zarobki są adekwatne dla danego stanowiska, często przekraczające wartością średnią pensję. Poza wysoką pensją logistycy mogą cieszyć się możliwością podróży, gdy pracują w firmach międzynarodowych.

Patrycja G.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– przygotowanie do matury z matematyki