Jak wyglądają studia na pedagogice?

.

O kierunku pedagogika

Jestem studentką pierwszego roku pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek ten wybrałam zgodnie ze swoim zainteresowaniami, a także szerokim wachlarzem możliwości rozwojowych jaki daje jego ukończenie. Zajęcia odbywają się na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ulicy Szamarzewskiego 89 w Poznaniu. Program studiów obejmuje zarówno wykłady jak i konserwatoria, a także prace własna studenta w domu. W semestrze zimowym studenci zobowiązani są uczęszczać na przedmioty takie jak: etyka, filozofia, pedagogika ogólna, podstawy biologicznego rozwoju człowieka, psychologia ogólna, psychologiczny rozwój człowieka, socjologia, wstęp do pedagogiki pracy – z których obowiązkowe są i konserwatoria i wykłady. Dodatkowo studenci maja konserwatorium z warsztatu komunikacji interpersonalnej, niezbędnej w pracy społecznej związanej z kontaktem międzyludzkim, muszą także uczęszczając na cotygodniowe zajęcia wychowania fizycznego, podczas których uprawiać mogą wybrana dyscyplinę sportowa, taka jak np. tenis, siatkówka, pływanie, ping-pong, koszykówka, joga czy zajęcia zatytułowane „zdrowy kręgosłup”. Ponadto przechodzą też szkolenie biblioteczne oraz internetowy kurs BHP, kończące się zaliczeniem. Jak studenci innych kierunków zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w instytucjach takich jak np. żłobek czy przedszkole. Nieodbycie praktyk minimum 14-dniowych skutkuje niezaliczeniem studiów. Natomiast w semestrze letnim przedmiotami realizowanymi są: historia myśli pedagogicznej, również wychowanie fizyczne z oferty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,  język obcy, socjologia edukacji, teoretyczne podstawy kształcenia i teoretyczne podstawy wychowania. Jeśli chodzi o ilość nauki, wykładowcy wymagają dość systematycznej nauki z ćwiczeń na ćwiczenia, często zadają literaturę do przeczytania niezbędna do zrozumienia oraz aktywnego udziału w następnych ćwiczeniach. Co z kolei prowadzi do niewykluczenia z grupy oraz pochwal ze strony wykładowców, którzy przy egzaminie łaskawszym okiem patrzą na dana osobę. Ułatwia to też naukę na kolokwium, kończące każde ćwiczenia i odbywające się na ostatnich ćwiczeniach. Jak wiadomo podczas sesji tempo oraz intensywność nauki znaczenie wzrasta. Jeden egzamin za drugim, spośród ośmiu przedmiotów, jest trochę nauki.

Matura na pedagogikę

Jeśli chodzi o przygotowanie do studiów oraz wskazówki dla maturzystów, kandydatów na te studia myślę, ze radze przede wszystkim dobrze przygotować się do matury pisemnej. Maturę ustna wystarczy po prostu zdać zarówno z języka polskiego jak i angielskiego,  gdyż ocena za nią nie jest w żaden sposób przeliczana w procesie rekrutacyjnym. Matura pisemna natomiast jest już bardzo ważna. W konkursie świadectw biorą udział trzy przedmioty. Najwyżej punktowana są oczywiście przedmioty rozszerzone, czyli np. historia, język polski, biologia, chemia, matematyka czy fizyka. Jeden z wyżej wymienionych przedmiotów (ten który najlepiej nam wypadnie na maturze) jest brany pod uwagę przy rekrutacji. Wbrew pozorom nie tylko osoby, które są po profilu humanistycznym w szkole średniej, wybrały się na pedagogikę. Dodatkowo obowiązkowo brana jest tez pod uwagę nota maturalna z poziomu podstawowego języka polskiego i angielskiego.
Próg punktowy jak wiadomo co roku jest inny, poziom matury – maturzyści go kształtują ale mniej więcej oscyluje koło 30 punktów na 100 możliwych do uzyskania. W przypadku nie dostania się zawsze jest możliwość pisania dobrze umotywowanego odwołania, także myślę ze z dostaniem się nie powinno być większych problemów nawet jeśli komuś podwinie się noga na maturze.

Praca po studiach

Ukończenie tego kierunku tak jak wcześniej wspomniałam daje wiele możliwości pracy i samorozwoju. Po pierwsze można pozostać na uczelni idąc na studia doktoranckie i samodoskonalić siebie, uzupełniając swoją wiedze i wzbogacając o specjalistyczne informacje ukierunkowane już w konkretnych dziedzinach wiedzy. Dla osób, które nie chcą już kontynuować swojej nauki jest również sporo alternatyw. Ważne żeby mieć powołanie do danej pracy, jeśli ktoś kocha to co lubi z pewnością nie będzie miał kłopotów z zatrudnieniem. Można pójść do pracy w żłobku,  przedszkolu, a także jako nauczyciel dzieci wczesnoszkolnych, czyli klasy 1-3 w szkole podstawowej. Dodatkowo nieco bardziej przedsiębiorcy absolwenci mają możliwość założenia swojego własnego prywatnego przedszkola czy żłobku, co zwiększa zarobki ale i ryzyko niepowodzenia. Praca uzależniona jest w pewnym stopniu również od specjalności, która sobie wybieramy. Wśród nich są: edukacja elementarna z arteterapią, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, komunikacja i poradnictwo społeczne, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. W związku z czym absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, internatach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, organizacjach charytatywnych, zakładach karnych, poprawczych.

Zuzanna K.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– przygotowanie do matury z matematyki