Inhibicja kompetycyjna enzymu

Inhibicja kompetycyjna, inaczej nazywana hamowaniem kompetencyjnym lub konkurencyjnym, to jeden z rodzajów inhibicji odwracalnej enzymów, gdzie inhibitor i substrat współzawodniczą o miejsce aktywne enzymu. Inhibitory enzymów to substancje, które doprowadzają do zmniejszenia szybkości lub zatrzymania reakcji chemicznych. W inhibicji kompetycyjnej, inhibitor posiada strukturę przybliżoną do substratu konkretnego enzymu. Kiedy następuje duże stężenie substratu, inhibitor zostaje wyparty, a szybkość reakcji zmniejszy się lub nie ulegnie zmianie. Kiedy natomiast to stężenie inhibitora będzie wyższe w roztworze, reakcja katalizy ulegnie zahamowaniu. Powinowactwo enzymu do substratu się zmniejsza, a stała Michaelisa rośnie.

Przeciwieństwem inhibicji kompetycyjnej jest inhibicja niekompetycyjna. W inhibicji kompetycyjnej inhibitor wiąże się w aktywnym miejscu, a w niekompetencyjnej – poza miejscem aktywnym.