Czym są mezosomy?

Barwienie komórek i artefakty

Mezosomy, zgodnie z aktualnymi odkryciami są artefaktami, czyli strukturami, które powstają w wyniku barwienia komórek bakteryjnych. Musisz wiedzieć, że aby przyjrzeć się bakteriom pod mikroskopem, biolog musi wcześniej je utrwalić – zastosować środki chemiczne, które zapobiegną rozpadaniu się komórek, a jednocześnie zmienią ich kolor, tak aby łatwiej było je zaobserwować. Właśnie ten proces nazywamy barwieniem.
Mezosomów nie uda nam się zobaczyć u żywych bakterii przed barwieniem.

Jaką rolę spełniają mezosomy?

Jeśli mezosomy nie występują u żywych bakterii oznacza to, że nie spełniają żadnej funkcji. Są zwyczajnie uszkodzeniami błony komórkowej, które pojawiają się w trakcie obórki biologicznej. Jednak, jeszcze nie dawno, mezosomom przypisywano szereg ważnych funkcji. Możesz przeczytać o nich poniżej.

Domniemana funkcja mezosomów

W XX wieku, mezosomy uznawano za uwypuklenie pełniące rolę m.in. centrów energetycznych, które występuje u prokariontów (w komórce bakterii) i wytwarzane jest przez błonę komórkową. Bakterie posiadają błonę komórkową, która otacza wnętrze komórki, wypełnionej wewnątrz cytoplazmą. Uznawano, że mezosomy pełniły rolę podobną do  mitochondrium u eukariota oraz bierze udział w podziale materiału genetycznego. Na ich terenie doszukiwano się procesów oddychania komórkowego i powstaje energia w postaci  ATP.

Mezosomy po raz pierwszy zostały zaobserwowane w latach 50-tych, i przez wiele lat przypisywano im różne funkcje. Odgrywały rolę oddechową, brały udział w replikacji DNA i podziałach komórki.