Mikrociałka (peroksysomy i glikosomy)

Mikrociałka, inaczej mikrosomy to drobne organelle komórkowe o kulistej strukturze, znajdujące się w cytoplazmie komórek eukariotycznych o średnicy 0,2-1,5μm zawierające enzymy. Dzielą się one na:

  1. Glioksysomy – kuliste struktury, z innym składem enzymów. Występują w komórkach roślinnych, które zawierają tłuszcze jako substancje zapasowe. Ich funkcją jest prowadzenie reakcji cyklu glioksalowego, czyli przemiany tłuszczów w cukry. Powstałe w glioksysomach węglowodany, wykorzystywane są w postaci źródła energii dla zarodka, podczas kiełkowania nasion. Kiedy roślina z siewki przemienia się na młodą roślinę, podczas procesu fotosyntezy glioksysomy zmieniają się na peroksysomy. To w nich przebiegają przemiany aminokwasów i reakcje metaboliczne.
  2. Peroksysomy – kuliste struktury o średnicy 0,1-1,5 μm otoczone pojedynczą błoną. Zawierają dużo enzymów z grupy oksydaz, katalazę i peroksydazy. Ich funkcją jest prowadzenie reakcji utleniania z udziałem cząsteczkowego tlenu. Rozkładają także szkodliwe produkty metabolizmu lipidów. Peroksysomy w komórkach wątroby oraz nerek, są produktem rozkładu etanolu. Natomiast w komórkach roślinnych, biorą udział w fotooddychaniu i towarzyszą chloroplastom.
  3. Glikosomy – organellum, które otoczone jest pojedynczą błoną u wiciowców – Kinetoplastydach. Należą do struktury peroksysomów na szlaku metabolicznym i podstawowej reakcji glikolizy. Glikosomy występują u pierwotniaków pasożytniczych. W glikosomach znajduje się 9 enzymów glikolizy.