Progi na kierunek lekarski w 2021

W odpowiedzi na wiele pytań przygotowaliśmy kolejną edycję naszego corocznego przeglądu uczelni.
Treść artykułu, to przede wszystkim wiadomość do osób, które w 2022 roku przystępują do matury, a ich celem są studia lekarskie. Poniżej prezentujemy spis wszystkich stacjonarnych kierunków wraz z aktualnym progiem, który został wytłuszczony, pierwszym progiem oraz sposobem obliczania punktów (na dole artykułu wyjaśnienie).

Jeśli widzisz ten tekst po wakacjach, aktualny próg jest jednocześnie ostatecznym progiem* (czyli wrześniowym – wytłumaczenie poniżej). To istotna informacja, która zwiększa rzetelność naszej listy.

Czym są progi punktowe – rekrutacja na medycynę

Próg punktowy to wartość punktów, która w czasie rekrutacji uzyskała ostatnia zakwalifikowana osoba. Jak zatem można się spodziewać, nie jest to wartość ustalona odgórnie, lecz zależna od wielu czynników – poziomu trudności matury, liczby chętnych, atrakcyjności uczelni, itd. Co roku progi osiągają różne wartości i ulegają zmianie w czasie trwania rekrutacji. Z reguły, na ostatnich listach publikowanych we wrześniu lub październiku, liczba punktów ostatniej przyjętej osoby jest znacznie niższa niż tej z pierwszej-lipcowej listy.

WAŻNE: wartość punktów kandydata na każdej uczelni jest obliczana w inny sposób. Każdy uniwersytet posiada swój własny wzór, który przelicza liczbę procentów zyskanych z egzaminów maturalnych na punkty. Poniżej zaprezentowane wzory oraz przykład ich zastosowania.

Sprawdź, na ile musisz zdać maturę, by spełnić swoje marzenie

LEGENDA:
W – suma punktów
B – punkty z biologii (1% na maturze = 1 pkt.)
C – punkty z chemii
M – punkty z matematyki na poziomie podstawowym
MR – punkty z matematyki na poziomie rozszerzonym
R – punkty z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (F – fizyka)

DANE PODANE SĄ PODANE ZGODNIE ZE SCHEMATEM:
Miasto – PRÓG, AKTUALNY PRÓG; [wzór na obliczenie liczby punktów]

 • Białystok – 166; 161; 157; 155 [W = B + R]
 • Bydgoszcz – 78; 77; 76; 75 [W = 0.55B + 0.45R]
 • Gdańsk – 172; 163; 163; 161 [W = B + C]
 • Katowice & Zabrze – 160; 152; 150; 149 [W = B + R]
 • Kielce – 159, 152; 146; 144 [W = B + 0.8C + 0.2MR] lub [W = B + 0.8C + 0.1M]
 • Kraków – 78; 75;  [W = (B + C + 0.5M)] lub [W = (B + C + MR)]
 • Lublin – 252; 248; 246 [W = 2B + M + 2R]
 • Łódź – 325; 320; 314; 312 [W = 2R + 2R]
 • Olsztyn – 412; 408 [W = 2B + 2C + 2R] lub [W= 2B + 2C + M]
 • Opole – 161; 154; 152; 150 [W = B + R]
 • Poznań – 168; 159; 154 [W = B + R]
 • Radom – 388; 386; 385 [W = 2B + 2C + 2R] lub [W= 2B + 2C + M]
 • Rzeszów – 327; 315; 300 [W = B + R]
 • Szczecin – 160; 155; 153; 151 [W = B + R]
 • Warszawa (WUM) – 238; 232; 231 [W = B + C + R] lub [W = B + C + 0.7M] lub [W = B + C + 0.9F]
 • Wrocław – 268; 258; 255 [W = B + C + R] lub [W = B + C + M]

Jeśli chcesz dobre przygotować się do matury, sprawdź >> Maturalne Kursy Wideo.

Jak obliczyć punkty i próg punktowy?

Jeżeli dana osoba uzyskała z obliczeń wartość większą od progu została zakwalifikowana na uczelnie.
Przykład: Maja uzyskała z biologii 82%, z chemii 85%, a z matematyki podstawowej aż 90%. Ania aplikowała na Uniwersytet Kielecki (UJK). Zgodnie z panującym tam przelicznikiem [82 + 0.8×85 + 0.1×90] uzyskała 159 punktów. Próg uczelni początkowo wynosił 168, więc Ania nie została przyjęta. Jednak we wrześniu sytuacja uległą zmianie i próg spadł do wartości 148 punktów. Wtedy Ania dostała wiadomość o zakwalifikowaniu się na studia. Gratulujemy Aniu!

*Ostateczne progi na medycynę to progi wrześniowe

Wartość  tzw. ostatecznego progu jest określana przez ilość punktów uzyskana przez ostatnia przyjętą osobę.
Rotacja kandydatów między uczelniami sprawia, że w pierwszych dniach października uczelnia A może tracić kilku studentów na korzyść uczelni B. Przykładowo koleżanka Ani – Małgosia dostała się do Opola jako ostatnia na liście, ale 6 października otrzymała e-mail, w którym powiadomiono ją o przyjęciu do Olsztyna, który jest znacznie bliżej jej miejsca zamieszkania. Z tego powodu Ania postanowiła zmienić Uniwersytet. Stworzyła wolne miejsce w Opolu i skorzystała z miejsca w Olszynie, które stworzył ktoś postępujący podobnie do niej.
Z tego powodu progi punktowe mogą ulegać zmianie, aż do końca października. Należy natomiast pamiętać, że takie zmiany obrazuje ruchy pojedynczych studentów i obniżenie progu o 5 punktów w ten sposób tworzy złudną nadzieje osobą, które zamierzają w przyszłym roku kandydować na kierunek lekarski. Progi wrześniowe są zdecydowanie bardziej wiarygodne i lepiej sugerować się nimi podczas składania papierów na poszczególne uczelnie. Dlatego, to one jako ostatnie są publikowane w naszym spisie. Stąd też nasza lista różni się wartościami podawanymi przez inne strony.

Jeśli chcesz dobre przygotować się do matury, sprawdź >> Maturalne Kursy Wideo.