Progi na kierunek lekarski w 2022

W odpowiedzi na napływające próśby przygotowaliśmy nową edycję corocznego przeglądu Uczelni.
Pamiętaj proszę, że treść artykułu, to wiadomość do osób, które w maju 2023 roku przystępują do egzaminów maturalnych, a ich celem są studia lekarskie lub lekarsko-dentystyczne. Poniżej prezentujemy spis progów dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na liście odnajdziesz ostateczny próg, który został wytłuszczony, pierwszy próg (z lipca 2022) oraz wzór pozwalający obliczyć ilość punktów (na dole artykułu wyjaśnienie).

Na spodzie artykuły odnajdziesz wyjaśnienie, na temat wartości ostatecznego progu* (czyli wrześniowego) – dlaczego ta wartość na naszej stronie zwykle jest wyższa od innych, mniej rzetelnych portali. To istotna informacja, z którą warto się zapoznać.

Czym są progi punktowe – rekrutacja na medycynę

Próg punktowy to wartość punktów, która w czasie rekrutacji uzyskała ostatnia zakwalifikowana osoba. Jak zatem można się spodziewać, nie jest to wartość ustalona odgórnie, lecz zależna od wielu czynników – poziomu trudności matury, liczby chętnych, atrakcyjności uczelni, itd. Co roku progi osiągają różne wartości i ulegają zmianie w czasie trwania rekrutacji. Z reguły, na ostatnich listach publikowanych we wrześniu lub październiku, liczba punktów ostatniej przyjętej osoby jest znacznie niższa niż tej z pierwszej – lipcowej listy.

WAŻNE: wartość punktów kandydata na każdej uczelni jest obliczana w inny sposób. Każdy uniwersytet posiada swój własny wzór, który przelicza liczbę procentów zyskanych z egzaminów maturalnych na punkty. Poniżej zaprezentowane wzory oraz przykład ich zastosowania.

Sprawdź, na ile musisz zdać maturę, by spełnić swoje marzenie

LEGENDA:
W – suma punktów
B – punkty z biologii na poziomie rozszerzonym (1% na maturze = 1 pkt.)
C – punkty z chemii na poziomie rozszerzonym
M – punkty z matematyki na poziomie podstawowym
MR – punkty z matematyki na poziomie rozszerzonym
R – punkty z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
F – punkty z fizyki na poziomie rozszerzonym

DANE PODANE SĄ PODANE ZGODNIE ZE SCHEMATEM:
Miasto – PRÓG, AKTUALNY PRÓG; [wzór na obliczenie liczby punktów]

STUDIA STACJONARNE:

 • Białystok – 169; 161; 158; 156 [W = B + R]
 • Bydgoszcz – 77,7; 77,6; 77,4 | 77,3 [W = 0.55B + 0.45R]
 • Gdańsk – 180; 175; 167; 156 [W = B + C]
 • Katowice & Zabrze – 164; 156; 151; 148 [W = B + R]
 • Kielce – 163,5; 150.9; 148,2; 145,1 [W = B + 0.8C + 0.2MR] lub [W = B + 0.8C + 0.1M]
 • Kraków – 82; 80; 79  [W = (B + C + 0.5M)] lub [W = (B + C + MR)]
 • Lublin – 256; 252; 248; 245 [W = 2B + M + 2R]
 • Łódź – 334; 326; 320; 314 [W = 2R + 2R]
 • Olsztyn – 411 ; 396 [W = 2B + 2C + 2R] lub [W= 2B + 2C + M]
 • Opole – 162; 155; 152; 151 [W = B + R]
 • Poznań – 174; 168; 162; 158 [W = B + R]
 • Radom – 414; 393; 390; 383 [W = 2B + 2C + 2R] lub [W= 2B + 2C + M]
 • Rzeszów – 312; 310; 308; 306 [W = B + R]
 • Szczecin – 165; 156; 153; 150 [W = B + R]
 • Warszawa (WUM) – 247; 236; 233; 232 [W = B + C + R] lub [W = B + C + 0.7M] lub [W = B + C + 0.9F]
 • Warszawa (UKSW) – 80; 77; 74 [W = B + C + M] lub [W = B + C + MR]
 • Wrocław – 274; 268; 263; 260 [W = B + C + R] lub [W = B + C + M]
 • Zielona Góra – 168; 161; 159; 151 [W = B + R] lub [W = C + R]
 • Częstochowa – 149 [W = B + R]

Jeśli chcesz dobre przygotować się do matury, sprawdź >> Kurs Matura MasterClass „Droga na Medycynę”

STUDIA NIESTACJONARNE:
Sposób obliczania punktów jest taki sam, jak przedstawiono powyżej.

 • Białystok – 112; 102
 • Bydgoszcz – 66; 63
 • Gdańsk – 133; 115
 • Katowice & Zabrze – 130; 118
 • Kielce – 106
 • Kraków – 43
 • Lublin – 215; 201
 • Łódź – 266; 256
 • Opole – 132; 117
 • Poznań – 127; 123
 • Radom – 338
 • Rzeszów – 266; 236
 • Szczecin – 120; 113
 • Warszawa (WUM) – 189; 161
 • Warszawa (UKSW) – 56; 45
 • Wrocław – 214; 195
 • Zielona Góra – 140; 124

Jak obliczyć punkty i próg punktowy?

Jeżeli dana osoba uzyskała z obliczeń wartość większą od progu została zakwalifikowana na uczelnie.
Przykład: Maja uzyskała z biologii 82%, z chemii 85%, a z matematyki podstawowej aż 90%. Ania aplikowała na Uniwersytet Kielecki (UJK). Zgodnie z panującym tam przelicznikiem [82 + 0.8×85 + 0.1×90] uzyskała 159 punktów. Próg uczelni początkowo wynosił 163,5, więc Ania nie została przyjęta. Jednak we wrześniu sytuacja uległą zmianie i próg spadł do wartości 145,1 punktów. Wtedy Ania dostała wiadomość o zakwalifikowaniu się na studia. Gratulujemy Aniu!

*Ostateczne progi na medycynę to progi wrześniowe

Wartość  tzw. ostatecznego progu jest określana przez ilość punktów uzyskana przez ostatnia przyjętą osobę.
Rotacja kandydatów między uczelniami sprawia, że w pierwszych dniach października uczelnia A może tracić kilku studentów na korzyść uczelni B. Przykładowo koleżanka Ani – Małgosia dostała się do Opola jako ostatnia na liście, ale 6 października otrzymała e-mail, w którym powiadomiono ją o przyjęciu do Olsztyna, który jest znacznie bliżej jej miejsca zamieszkania. Z tego powodu Ania postanowiła zmienić Uniwersytet. Stworzyła wolne miejsce w Opolu i skorzystała z miejsca w Olszynie, które stworzył ktoś postępujący podobnie do niej.
Z tego powodu progi punktowe mogą ulegać zmianie, aż do końca października. Należy natomiast pamiętać, że takie zmiany obrazuje ruchy pojedynczych studentów i obniżenie progu o 5 punktów w ten sposób tworzy złudną nadzieje osobą, które zamierzają w przyszłym roku kandydować na kierunek lekarski. Progi wrześniowe są zdecydowanie bardziej wiarygodne i lepiej sugerować się nimi podczas składania papierów na poszczególne uczelnie. Dlatego, to one jako ostatnie są publikowane w naszym spisie. Stąd też nasza lista różni się wartościami podawanymi przez inne strony.

Jeśli chcesz dobre przygotować się do matury, sprawdź >> Kurs Matura MasterClass „Droga na Medycynę”