Matura 2021 z wiedzy o społeczeństwie – arkusz z rozszerzenia i klucz odpowiedzi

Matura 2021 z Wiedzy o społeczeństwie rozpoczęła się we wtorek, punktualnie o godzinie 14.00. Jak przebiegał egzamin, jakie zagadnienia pojawiły się na tegorocznym egzaminie oraz z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się maturzyści? Nie tylko odpowiadamy na powyższe pytania, ale publikujemy również klucz odpowiedzi!

Wiedza o społeczeństwie należy do grona przedmiotów dodatkowych, czyli takich które uczniowie mogli wybierać dobrowolnie i zdawać na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny z omawianej dziedziny ma za zadanie sprawdzić zakres naszych wiadomości, które zostały określone w podstawie programowej, odgórnie ustalonej przez CKE czyli Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ile czasu mieli tegoroczni maturzyści na rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza egzaminacyjnego? Egzamin maturalny z Wiedzy o społeczeństwie trwał dokładnie 180 minut, czyli równe 3 godziny – taki czas przewidziany jest na każdy przedmiot dodatkowy. W przypadku tego egzaminu – w przeciwieństwie do testów z przedmiotów obowiązkowych, nie określono żadnego progu zdawalności, co oznacza, że bez względu na wynik, matura będzie zdana, należy jedynie do niej podejść.

Jaki zakres materiału sprawdzał tegoroczny egzamin maturalny z WOS-u?

Matura 2021 Wiedza o społeczeństwie to zapewne jedno z najczęściej wpisywanych zapytań w wyszukiwarki internetowe. W końcu każdy jak najszybciej chciałby dowiedzieć się jak poszedł mu dzisiejszy egzamin! Egzamin z Wiedzy o społeczeństwie sprawdza zakres wiadomości, które zostały szczegółowo opracowane w podstawie programowej. Podczas matury 2021 z WOS-u poziom rozszerzony zawierał zadania, które sprawdziły umiejętności rozumowania, argumentowania, wnioskowania, a także identyfikowania i analizowania problemów. Uczniowie zdający tegoroczny egzamin dojrzałości musieli również wykazać, że potrafią wykorzystywać informacje z różnorodnych źródeł, na przykład danych statystycznych.

Matura z Wiedzy o społeczeństwie 2021 właśnie dobiegła końca! Jak poszło tegorocznym maturzystom? Z pewnością każdy z nich już nie może doczekać się podsumowania egzaminu, dlatego wyniki matury z WOS-u na poziomie rozszerzonym to jeden z najbardziej oczekiwanych elementów dzisiejszego dnia. Publikujemy więc klucz odpowiedzi, za którego pomocą maturzyści już dziś dowiedzą się, jak poszło im na egzaminie!

>> Zobacz arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie rozszerzenie 2021r.

>> Zobacz klucz odpowiedzi do matury z wiedzy o społeczeństwie rozszerzenie 2021 r. (link wkrótce będzie aktywny)