Przystosowania płazów do życia w wodzie oraz na lądzie – budowa anatomiczna

Płazy to organizmy wodnolądowe, zamieszkujące przybrzeżne zbiorniki słodkowodne, mokradła i torfowiska w strefie umiarkowanej i podzwrotnikowej. Do płazów należą: żaby, salamandry, ropuchy, traszki.

Przystosowania w budowie anatomicznej płazów do życia na lądzie

– przednie i tylne kończyny, na których zawieszone jest ciało. Umożliwiają ruch płazów na lądzie a dodatkowo dłuższe kończyny tylne służą do wykonywania skoków

– stopy o charakterze palczastym umożliwiają sprawne poruszanie po różnej powierzchni lądowej;

– skóra płazów pokrywa wydzielina gruczołów śluzowych, co pomaga w termoregulacji i stanowi funkcje ochronne

– płazy wykształciły płua, które umożliwiają oddychanie tlenem z atmosfery

– posiadanie dwóch obiegów krwionośnych: mały i duży oraz trójdzielne serce (dwa przedsionki i jedna komora)

– rozwinięty mózg, szczególnie w części przodomózgowia, w którym wykształciły się pęcherzyki, które pełnią rolę półkul mózgowych.

– wykształcenie powieki oka, która pełni funkcje ochronne przed warunkami atmosferycznymi panującymi na lądzie

– całkowicie skostniały szkielet o budowie osiowej. Kręgosłup podzielony na odcinki: szyjny, tułowiowy i krzyżowy oraz kość ogonową (urostyl)

– ruchomo połączona czaszka z kręgosłupem za pomocą 2 kłykci potylicznych i kręgu szyjnego

– obecność ucha wewnętrznego i środkowego (odbieranie bodźców z otoczenia)

>> Chcesz dobrze zdać maturę z biologii? Zobacz ebook Zoologia

Przystosowania płazów do życia w wodzie

– opływowy kształt ciała, który jak u ryb ułatwia poruszanie się w wodzie i minimalizuje opór

– ciało płazów pokryte jest gęstym śluzem, który niweluje tarcie podczas poruszania w wodzie

dzięki śluzowi skóry możliwa jest częściowa wymiana gazowa za jej pośrednictwem

– palce kończyn tylnych porasta błona pławna ułatwiająca poruszanie się w wodzie

– w stadium kijanki występują ogon i skrzela

– nozdrza i oczy położone są po grzbietowej części głowy: dzięki temu płaz może obserwować wszystko, co dzieje się nad powierzchnią wody, gdy jego ciało znajduje się w wodzie.

– mocz jest roztworem mocznika i amoniaku