Przystosowanie ptaków do lotu w budowie anatomicznej

Z poniższego artykułu dowiesz się jakie elementy budowy ptaków zapewniają odpowiednie przystosowanie ptaków do lotu.

Przystosowania w budowie zewnętrznej

– skrzydła: powstały w wyniku przekształcenia kończyn przednich z silnie zredukowanymi kośćmi dłoni. Skrzydła poruszają się za pomocą mięśni, które są przytwierdzone do grzebienia mostka.

– pióra: to wytwory naskórka, przekształcone w toku ewolucji łuski gadzie. Pióra tworzą powierzchnie lotne zwierzęcia, zapobiegają wychłodzeniu. Pióra służące do lotu to: konturowe (lotki, sterówki) a regulujące ciepłotę ciała to pióra puchowe.

– aerodynamiczny, obły kształt ciała minimalizuje opór powietrza

– szczęki pozbawione są zębów i zakończone są dziobem, który również minimalizuje opór powietrza

>> Chcesz dobrze zdać maturę z biologii? Zobacz ebook Zoologia

Przystosowania w budowie wewnętrznej

– pneumatyczne kości wypełnione powietrzem: dzięki nim ptak jest lekki

– usztywniony kręgosłup: kręgi ptasie są zrośnięte w synsakrum (w jego skład wchodzą    zrośnięte kręgi lędźwiowe i krzyżowe, a także kilka ogonowych i piersiowych) oraz występowanie pygostylu (czyli zrośniętych niektórych kręgów ogonowych), który służy za służy jako oparcie dla sterówek.

– w obrębie klatki piersiowej kości są usztywnione i wzmocnione, co chroni przed urazami i stanowi silną osłonę dla dużych płuc

– obojczyki zrośnięte są w tzw. widełki

– czaszka pozbawiona zębów – jest lekka i ażurowa

– brak pęcherza moczowego

– doskonale rozwinięty zmysł wzroku i równowagi

– szybkie tempo metabolizmu

– system podwójnego oddychania ( gąbczaste płuca połączone są z workami powietrznymi, co powoduje, że ptaki nie muszą oddychać podczas lotu)

– jajorodność