Przystosowanie ryb do pływania – budowa anatomiczna

– Ciało ryby pokryte jest skórą, na którą składają się naskórek i skóra właściwa. To ze skóry właściwej wytworzyły się łuski. Łuski dodatkowo pokrywa warstwa śluzu, która ułatwia wymianę gazową, zmniejsza opór wody podczas pływania oraz pełni funkcje obronne.

– Większość ryb posiada pęcherz pławny, który formuje się już w fazie embrionalnej jako wyrostek górnej części przewodu pokarmowego. U dorosłego osobnika znajduje się on nad przewodem pokarmowym i ma kształt woreczka. Pęcherz pławny składa się z jednej, dwóch lub trzech komór. Może mieć formę otwartą (łączy się wtedy z przełykiem) oraz zamkniętą. Pęcherz pławny to narząd hydrostatyczny, czasami oddechowy. Jego działanie powoduje, że ryba nie tonie w wodzie – im głębiej zanurza się ryba, tym większe ciśnienie wody na nią działa. Pęcherz pławy reguluje ciśnienie.

– linia boczna: znajduje się na tułowiu, po obu bokach ciała ryby. Linia boczna to kanalik biegnący pod powierzchnią skóry wypełniony galaretowata substancją, która pełni funkcje przekaźnika drgań wody do układu nerwowego ryby. Dzięki temu ryba utrzymuje równowagę, potrafi odpowiedzieć na zmianę ciśnienia i odbiera bodźce z otoczenia.

–  płetwy: zbudowane są z fałdu skóry rozpiętego na chrzęstnych i kostnych promieniach. Płetwy dzielimy na nieparzyste i parzyste. Pletwy nieparzyste to: ogonowa, tłuszczowa, grzbietowa i odbytowa. Pletwy parzyste razem z płetwą ogonową stanowią układ, dzięki któremu ryba porusza się, steruje, hamuje i przyspiesza w wodzie.

– skrzela: są podstawowym narządem oddechowym ryby. Dzięki ich specyficznej, wyspecjalizowanej budowie ryby mogą pobierać tlen bezpośrednio z wody. Częściowo wymiana gazowa ryb zachodzi też przez skórę.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z biologii? Zobacz ebook Zoologia

– kształt ciała: najczęściej jest obły, opływowy, aby jak najbardziej zmniejszyć opór wody podczas poruszania się i móc rozwijać pożądaną prędkość. Kształt ryby zależy od jej środowiska życia, na przykład ciało spłaszczone grzbietobrzusznie posiada flądra, spłaszczone bocznie płastuga a ryby takie jak węgorz czy sum żyjące przy mulistym dnie posiadają ciało o kształcie wydłużonym.