Tlenki kwasowe – właściwości, charakterystyka, reakcje

Tlenki kwasowe tworzą głównie niemetale z grup 14, 15, 16 i 17. Do tlenków kwasowych zalicza się też tlenki niektórych półmetali na wyższych stopniach utlenienia i niektórych metali bloku d na wyższych stopniach utlenienia, m.in. B2O3, As2O5, TeO3, CrO3, Mn2O7, Bi2O5.

Tlenki kwasowe to tlenki reagujące z zasadami. W reakcji powstaje sól kwasu tlenowego i woda, np.:

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2O

Większość tlenków kwasowych reagują z wodą, tworząc kwasy tlenowe. Tlenki te nazywane są bezwodnikami kwasowymi. Np.:

SO3 + H2O → H2SO4

Cl2O7 + H2O → 2 HClO4

Tlenki kwasowe, które nie reagują z wodą to SiO2, CrO3, Mn2O7.

Tlenki kwasowe reagują z tlenkami zasadowymi, tworząc sole kwasów tlenowych, np.:

SO3 + K2O → K2SO4

N2O5 + Na2O → 2 NaNO3