Charakterystyka tlenków zasadowych

Tlenki zasadowe tworzą głównie metale z 1 i 2 grupy (poza Be) oraz Tl i Bi, a także metale bloku d, jeśli metal w tlenku znajduje się na najniższym stopniu utlenienia. Do tlenków zasadowych obok tlenków metali grupy 1 i 2 zalicza się też HgO, NiO, Ni2O3, MnO, CrO, SnO, Bi2O3, Tl2O3.

Tlenki zasadowe to tlenki reagujące z kwasami. W reakcji powstaje sól i woda, np.

K2O + HCl → KCl + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Większość tlenków zasadowych reaguje z wodą, tworząc zasady. Są to tlenki metali z 1 i 2 grupy oprócz Be i Mg. Np.

Na2O + H2O → 2 NaOH

Tlenki zasadowe reagują z tlenkami kwasowymi, tworząc sole kwasów tlenowych, np.:

MgO + SO3 → MgSO4