Charekterystyka lokalnych wiatrów

To wiatry, które wieją tylko miejscowo, na specyficznych wyjątkowych geograficznie obszarach. Zasięg takich wiatrów jest niewielki, wynosi zwykle od kilku do kilkudziesięciu kilometrów.

Wiatry lokalne wieją tam, gdzie jest duże zróżnicowanie topografii podłoża, czyli tam gdzie obieg powietrza zakłócany jest przez przeszkody terenowe np góry. Wiatry, które wieją w górach nazywane są np. fen, bora.

Fen to wiatr, który powstaje w wyniku dużej różnicy ciśnień i temperatur po dwóch stronach góry. Wieje ze strony gór w kierunku doliny. Jest to wiatr porywisty, wieje nawet do 200 km/h. Jest suchy i ciepły, w górach powoduje często potężne roztopy.

Gdy po jednej stronie gór występuje wyż atmosferyczny a po drugiej stronie niż, ciepłe powietrze ze strony po której jest wyż, wznosi się w góre w kierunku szczytu Gdy ciepłe powietrze dotrze do szczytu, zaczyna wtedy opadać po tej stronie góry gdzie jest niż. Podzas kontaktu powietrza o niskim i wysokim ciśnieniu powstaje ciepły wiatr fen

Gdy wieje fen, który w Tatrach nazywany jest wiatrem halnym, róznica temperatur po obu stronach gór, może wynosić nawet kilkanaście stopni Celsjusza.

Innym typem wiatru opadającym w dół stoku gór, jest tzw bora, która od fenu różni się tym, że jest zimna a nie ciepła i wieje ze strony gór w kierunku akwenu wodnego, a nie w kierunku doliny. Wiatr ten wieje np. w Chorwacji na wybrzeżu Morza Atlantyckiego, w pobliżu gór Dynarskich.

Wiatry lokalne wieją również tam, gdzie są duże różnice temperatury pomiędzy powietrzem a podłożem. Ze względu na różnicę ciśnień powstają tam szczególne wiatry które nazywa się bryza, wiatry dolinne i wiatry górskie.

Bryza powstaje na wskutek różnicy temperatur i ciśnień pomiędzy lądem a akwenem wodnym.

W dzień gdy ląd nagrzewa się szybiej niż woda, cieplejsze powietrze z nad lądu unosi się tworząc nad lądem niż. W miejsce tego powietrza, które się uniosło wpływa chłodniejsze powietrze znad wody, gdzie jest wyż atmsferyczny.W wyniku zetknięcia mas powietrza zimnego i ciepłego powstaje tzw bryza dzienna inaczej morska, która płynie od strony morza w kierunku lądu. To ciepły wiatr.

Natomiast w nocy woda utrzymuje wyższą temperaturę, dłużej niż ląd. Nad chłodniejszym lądem tworzy się wyż atmosferyczny, a nad cieplejszą wodą niż. Wiatr porusza się zawsze od wyżu do niżu, w przypadku bryzy morskiej, wiatr płynie więc z kierunku lądu w kierunku wody.Taka bryza nazywana jest bryzą nocną lub lądową. To chłodny wiatr

Bryza jest wiatrem, który powstaje w zależności od dobowych cyklów dnia i nocy Kolejnym typem wiatrów które powstają w wyniku róznic ciśnień i temperatur nad lądem i morzem jest tzw monsun.

Od bryzy rózni się tym, że jest w wiatrem sezonowym, zależnym od pór roku a nie od pór doby. W ciepłej porze roku wieje z nad morza w kierunku lądu, a w zimnej porze roku, od lądu w kierunku morza.

Innym typem wiatru, który podobnie do bryzy, powstaje w różnych porach dnia, są wiatry dolinne i wiatry górskie.

W ich przypadku różnica temperatur powstaje z powodu różnej intensywności nagrzewania się górnych i dolnych części stoków. Wiatr dolinny to ciepła masa powietrza przemieszczająca się ku górom, z nagrzanych w ciągu dnia dolin.

Wiatr górski jest natomiast wiatrem nocnym wiejącym od strony nagrzanych gór w kierunku chłodniejszych dolin.