Czym jest logarytm i jak go obliczyć?

Logarytm liczby b przy podstawie a, jest taka liczba c, która będąc wykładnikiem potęgi liczby a daje liczbę b. Symbol logarytmowania wygląda następująco:

logab,

gdzie:
a – Podstawa logarytmu,
b – Liczba logarytmowana

Taki logarytm odczytujemy jako logarytm liczby b przy podstawie a.

logab=c  ac=b

Aby otrzymać wynik logarytmowania należy odpowiedzieć na pytanie do jakiej potęgi należy podnieść liczbę a, aby otrzymać liczbę b.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook Matematyka część 1.

Istota dziedziny logarytmu

Logarytm istnieje jedynie, jeżeli łącznie spełnione są następujące założenia:

– podstawa logarytmu jest większa od 0 i różna od 1: a>0˄a≠1

– liczba logarytmowana jest dodatnia: b>0.

Logarytmy – pomocne wzory

loga1=0, ponieważ a0=1

logaa=1, ponieważ a1=a

a^{log_ab}=b