Działania na potęgach

  1. Założenia i informacje ogólne:

Dla każdego a,b R

Potęgowanie jest działaniem matematycznym, którego ideą jest zapisanie liczby wielokrotnie pomnożonej. Potęgowanie zapisuje się symbolem: a^n=b, gdzie

a- Podstawa potęgi, liczba należąca bo zbioru liczb rzeczywistych

n- wykładnik potęgi

b- Wynik potęgowania

Potęgując liczbę ujemną w pierwszej kolejności ustalamy, jaki będzie jej znak. W przypadku parzystego wykładnika, wynik jest dodatni. Gdy wykładnik jest nieparzysty, wynik jest ujemny.

Każda liczba a≠0 podniesiona do zerowej potęgi daje liczbę 1

a^0=1

W przypadku, gdy wykładnik potęgi jest liczbą ujemną, wynik kształtuje się według wzoru: a^{-n}=\frac{1}{a^n} , gdzie a należy do zbiory liczb rzeczywistych i  a≠0, (\frac{a}{b})^{-n}=(\frac{b}{a})^n , gdzie a*b≠0

  1. Działania na potęgach – przykłady
a^m\cdot a^n=a^{m+n}

iloczyn potęg o tych samych podstawach

\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n},a\neq 0

iloraz potęg o tych samych podstawach

(a*b)m= am*bm

potęga iloczynu

(am)n= am*n

potęga potęgi

\frac{a^m}{b^m}=(\frac{a}{b})^m,b\neq 0

iloraz potęg o tych samych wykładnikach

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook Matematyka część 1.

  1. Potęgowanie jest odwrotną operacją w stosunku do pierwiastkowania. Działania te łączą się ze sobą Pierwiastek można zmienić w potęgę i odwrotnie. a^\frac{m}{n}=\sqrt[n]{a^m}, gdzie a≥0, n≠0

W przypadku wykładnika potęgi, będącego liczbą wymierną ujemną wzór jest następujący: a^{-\frac{m}{n}}=\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} , gdzie a≥0, m N, n

Notacja wykładnicza – służy do przedstawiania zarówno bardzo dużych, jak i bardzo małych liczb. Notacja wykładnicza przyjmuje postać a*10x,

gdzie:
a – Liczba z przedziału 1≤a<10,
x – całkowity wykładnik