Czym jest energia jonizacji?

Energią jonizacji nazywamy minimalną ilość energii potrzebną do tego, aby oderwać elektron od obojętnego atomu pierwiastka chemicznego w stanie gazowym. Jest to tożsame z energią najsłabiej związanego elektronu walencyjnego w obrębie danego atomu.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 1.

Zmiany energii jonizacji w układzie okresowym

Możemy zaobserwować charakterystyczne zmiany energii jonizacji w zależności od położenia pierwiastka w układzie okresowym. Energia jonizacji rośnie w okresie od strony prawej  w kierunku lewej. W obrębie grupy natomiast najwyższa jest dla pierwiastków znajdujących się na górze danej grupy, najniższa zaś dla tych na dole. Zgodnie z tymi regułami, najwyższą energię jonizacji wykazują pierwiastki z grupy 18 układu okresowego – gazy szlachetne. Najniższą energią jonizacji charakteryzują się litowce – pierwiastki z 1 grupy układu okresowego.