Właściwości funkcji wymiernej

Funkcja wymierna jest ilorazem dwóch funkcji wielomianowych P(x) oraz Q(x), przy czym wielomian Q(x) ≠0, jej postać jest następująca:

f(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}

Funkcje wymierne mogą się składać z sumy kilku wyrażeń wymiernych. Wyrażenia te można upraszczać stosując działania matematyczne. Najprostszą postacią funkcji wymiernej jest f(x)=\frac{a}{x} , gdzie a jest wielomianem stopnia zero (funkcja stała) i a €R, natomiast x jest wielomianem pierwszego stopnia.

Wykresem funkcji wymiernej jest krzywa zwana hiperbolą. Składa się on z dwóch części, to przedziały określone przez dziedzinę funkcji.

Przykład:

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook  Matematyka część 2.

Szczególnym przypadkiem funkcji wymiernej jest funkcja homograficzna, którą opisuje następujący wzór:

y=\frac{ax+b}{cx+d}

gdzie ad-bc ≠0, oraz c≠0

Własności funkcji wymiernej

  • Dziedziną funkcji wymiernej f(x) jest dziedzina funkcji P(x) pomniejszona o miejsca zerowy funkcji Q(x). Wyznaczamy pierwiastki wielomianu P(x), a następnie wyrzucamy je ze zbioru liczb rzeczywistych.
  • Zbiorem wartości jest zbiór liczb rzeczywistych w wyjątkiem wartości w miejscu asymptoty poziomej.
  • Miejsca zerowe funkcji wymiernej obliczamy w miejsce y podstawiając wartość 0. Pierwiastkiem jest rozwiązanie równania wymiernego. W przypadku funkcji wymiernej miejsce zerowe nie zawsze istnieje.
  • Wykres funkcji wymiernej posiada asymptoty. Asymptota to prosta do której wykres się zbliża, lecz jej nie dotyka. Na hiperboli mamy asymptotę poziomą (y=0) oraz asymptotę pionową (x=0).
  • Do określenia monotoniczności funkcji wymiernej należy narysować wykres tej funkcji oraz policzyć dziedzinę rozpatrywanej funkcji.