Jakie korzyści można zyskać dzięki nabyciu umiejętności szybkiego czytania

Trening szybkiego czytania przynosi niemal same korzyści, a w połączeniu z szybkimi widocznymi efektami jest umiejętnością, którą warto nabyć. Już po tygodniu nauki szybkiego czytania tempo czytania może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

Korzyści z szybkiego czytania

Najważniejszą jest rozwój naszego mózgu. Jest to potwierdzone licznymi badaniami i eksperymentami. Ćwiczenie każdej umiejętności wpływa na działanie naszego mózgu, ale trening szybkiego czytania szczególnie: angażuje wiele zmysłów i skupia się na ćwiczeniu uwagi, koncentracji. Sprawnie działający mózg przekłada się na niemal wszystkie życiowe czynności, jeśli zadbamy o jego rozwój wiele rzeczy przyjdzie nam łatwiej i wiele zadań skończymy szybciej.

Kolejna zaletą umiejętności szybkiego czytania jest większa pewność siebie. Badania dowodzą, że dzieci i uczniowie, którzy czytają szybko, mają powiększony zasób słownictwa i informacji a to powoduje, że w kontaktach z rówieśnikami czy w szkole łatwiej przychodzą im na myśl trafne argumenty i dyskusja z nimi jest ciekawsza. To powoduje, że uważane są za osoby pewne siebie i inteligentne.

Szybkie czytanie pomaga w nauce i znalezieniu dobrze płatnej pracy. Więcej przeczytanych książek to więcej informacji a więcej informacji to umiejętność wysławiania się i przekazywania tego, co mamy na myśli. Dzięki sprawnemu czytaniu uczniowie nie maja problemu z koncentracją i pamięcią, łatwiej zapamiętują wzory, teksty i fakty a w dorosłym życiu, z dużą zgromadzoną wiedzą potrafią świetnie zaprezentować swoje umiejętności przed pracodawcą.

Szybkie czytanie powoduje, że nasze życie jest mniej stresujące. To wszystko dlatego, ze im więcej czytasz, tym bardziej ćwiczysz szare komórki. Udowodniono, że wyższy iloraz inteligencji ułatwia rozwiązywanie problemów i sprawia, że wiele kłopotów jest łatwiejszych do pokonania. Kiedy masz w rękach narzędzie, potrafisz poradzić sobie z przeszkodą a to powoduje, że mniej się stresujesz.

Umiejętność szybkiego czytania powoduje, że masz więcej czasu dla siebie i na inne swoje zainteresowania. Jeśli potrafisz na przykład lekturę szkolną przeczytać w dwa dni zamiast dwóch tygodni, zostaje Ci całe 12 dni na co tylko chcesz. Możesz zająć się swoimi zainteresowaniami, obejrzeć ciekawy film czy poznać nowy rodzaj muzyki. Wszystko to wpływa na Twój rozwój i stanowi pole do budowania wyobraźni. Dzięki większej ilości wolnego czasu można dokładniej zastanowić się nad swoją przyszłością i na przykład celniej wybrać kierunek studiów.