Jak wyglądają studia na wychowaniu fizycznym?

.

O kierunku wychowanie fizyczne

Jednym z oferowanych, a zarazem najpopularniejszych kierunków na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu jest wychowanie fizyczne. Są to studia zdecydowanie dla osób aktywnych fizycznie, którzy lubią sport i chcą z nim wiązać przyszłość. Już rozpoczynając studiowanie należy mieć odpowiednią kondycję fizyczną i przede wszystkim energię oraz zamiłowanie do sportu. Studia te są związane z relacjami interpersonalnymi (np. podczas pracy z dziećmi, czy młodzieżą) zatem kandydatom na te studia nie powinno braknąć zdolności komunikacyjnych, otwartości na nowe osoby czy wyzwania. W związku z powyższym studia kładą nacisk na podstawy pedagogiki, wychowania, a także zdolności koordynowania grupą, które są niezbędne w tym charakterze pracy. Studenci mają do wybory dwie specjalizacje. Jedna z nich jest edukacja przygodowa, drugą zaś wychowanie fizyczne w szkołach specjalnych i integracyjnych. Ze spraw organizacyjnych – o tym czy dana specjalizacja zostanie otwarta decyduje ilość chętnych studentów na nią. Każdy kto ukończy licencjat dostaje dyplom nauczyciela wf-u i kwalifikacje do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej oraz legitymację instruktora wybranej dyscypliny sportu. Jeśli chodzi o praktyki na pierwszym roku to są one na zasadzie praktyk wolontariackich. Powinny odbywać się w miesiącach od marca do czerwca. A ilość godzin wynosi 30. Umowy z firmami, u których będziemy odbywać praktyki należy dostarczyć do 30 kwietnia. Całe praktyki dają 2 punkty ECTS. Po zakończonych praktykach sprawozdania z nich należy w wyznaczonym terminie dostarczyć do Biura Obsługi Praktyk Studenckich, niewykonanie tego zadania jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Jeśli chodzi o przedmioty, które są na pierwszym roku to są one zarówno teoretyczne jak i praktyczne. W toku nauczania są takie przedmioty jak: biochemia, biomechanika, pierwsza pomoc przedmedyczna, socjologia, filozofia, pedagogika ogólna, pedagogika wczesnoszkolna, psychologia, metodyka i teoria pływania oraz siatkówki. Dodatkowo jest też oczywiście język obcy – język angielski. Jest też wychowanie fizyczne oraz wychowanie fizyczne specjalne.

Jak przygotować się do studiów

Jeśli chodzi o przygotowanie do studiów to myślę, że nie powinno być większego problemu z dostaniem się na ten kierunek. Przygotowując się na te studia warto pomyśleć już wcześniej o tym jaki kierunek się chce wybrać, ponieważ tak jak wcześniej wspominałam ważna jest kondycja fizyczna, zarówno dla samego siebie jak i by nie przysparzać sobie później trudności na studiach. Ważne by napisać z jednego przedmiotu maturę rozszerzoną, gdyż to ona dostarcza najwięcej punktów. Są egzaminy praktyczne do których nauczenie się czy wyrobienie sobie odpowiedniej kondycji w krótkim czasie jest niewykonalne. Jest to także niezwykle istotne z tego punktu widzenia, iż kandydaci na te studia zobowiązani są do odbycia testów sprawnościowych na drodze rekrutacji, w skład których wchodzi np. pływanie, więc jest to obowiązkowa umiejętność. Aby móc się do dostać na te studia trzeba też wykonać odpowiednie badania u lekarza medycyny pracy.

Matura na wychowanie fizyczne

Wystarczy napisać maturę rozszerzoną z jednego przedmiotu, przy czym wynik ten może nawet oscylować w granicach 10%. Zalecane jest napisanie rozszerzonej biologii. Jednakże bardzo duże znaczenie przy tym kierunku studiów mają zasługi oraz osiągnięcia sportowe. Jeśli ktoś ma na swoim koncie wygrane zawody sportowe dostarcza mu to wielu punktów przez co zwiększa szansę na pozytywny wynik rekrutacji. Myślę też, że osoby które w liceum czy technikum wybrały jako rozszerzone przedmioty matematykę czy fizykę, nie odnalazły by się tak dobrze na tych studiach, ponieważ jest tu dużo przedmiotów biologicznych.

Praca po kierunku

Perspektywy po studiach są dość ciekawe i jest wiele możliwości pracy. Absolwencie mogą zarówno być trenerami personalnymi na siłowniach, motywując ludzi do zmiany. Mogą także pracować w instytucjach publicznych takich jak ośrodki sportu czy kluby sportowe, gdzie będą nauczać innych a tym samym robić to co uwielbiają. Kolejną alternatywą jest także praca nauczycielska w szkole. Dla osób które wolą pracę z młodszymi dziećmi jest możliwość nauczania w szkole podstawowej, natomiast ci którzy wolą współpracę z nieco starszymi ludźmi odpowiednia będzie praca np. w szkole średniej czy na studiach. Na studiach zdobędzie się wiedzę menadżerską dlatego też można podjąć pracę jako nauczyciele czy instruktorzy. Wiedza pedagogiczna i wychowawcza pozwala na pracę zarówno z osobami zdrowymi jak i z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Zuzanna K.

Przydatne linki:
– terminy matur 2020
– progi punktowe na kierunek lekarski 2019
– przygotowanie do matury z biologii