Progi na medycynę w 2019

Wiadomość do osób, które w tym roku przystępują do matury, a ich celem są studia lekarskie. Poniżej prezentujemy spis wszystkich stacjonarnych kierunków wraz z ostatecznym progiem* (czyli wrześniowym), pierwszym progiem (lipcowym) oraz sposobem obliczania punktów (na dole artykułu wyjaśnienie).

Sprawdź, na ile musisz zdać maturę, by spełnić swoje marzenie

LEGENDA:
W – suma punktów
B – punkty z biologii (1% na maturze = 1 pkt.)
C – punkty z chemii
M – punkty z matematyki na poziomie podstawowym
MR – punkty z matematyki na poziomie rozszerzonym
R – punkty z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (F – fizyka)

DANE PODANE SĄ PODANE ZGODNIE ZE SCHEMATEM:
Miasto – OBECNY WRZEŚNIOWY; [sposób obliczania ilości punktów] (pierwszy tegoroczny próg, lipcowy)

Białystok – 154; [W = B + R] (spadek z 168)
Bydgoszcz – 74; [W = 0.55B + 0.45R] (spadek z 79)
Gdańsk – 153; [W = B + C] (spadek z 170)
Katowice & Zabrze – 149; [W = B + R] (z 163)
Kielce – 146; [W = B + 0.8C + 0.2MR] lub [W = B + 0.8C + 0.1M] (z 163)
Kraków – 76; [W = (B + C + 0.5M)/3] lub [W = (B + C + MR)/3] (z 80)
Lublin – 245; [W = 2B + M + 2R] (z 256)
Łódź (Wydział Lekarski) – 314; [W = 2R + 2R] (z 320)
Łódź (Wydział Wojskowo-Lekarski) – 268; [W = 2R + 2R] (z 280)
Olsztyn – 413; [W = 2B + 2C + 2R] lub [W= 2B + 2C + M] (z 432)
Opole – 150; [W = B + R] (z 166)
Poznań (oba Wydziały) – 159; [W = B + R] (z 170)
Radom – 398; [W = 2B + 2C + 2R] lub [W= 2B + 2C + M] (z 416)
Rzeszów – 150; [W = B + R] (z 165)
Szczecin – 150; [W = B + R] (z 159)
Warszawa – 228; [W = B + C + R] lub [W = B + C + 0.7M] lub [W = B + C + 0.9F] (z 240)
Wrocław – 254; [W = B + C + R] lub [W = B + C + M] (z 267)
Zielona Góra – 149; [W = B + R] (z 163)

Progi 2019 są niższe od progów z 2018, które możesz sprawdzić i porównać na stronie pod tym Progi na lekarski 2018.

Jak obliczyć punkty i próg punktowy?

Jeżeli dana osoba uzyskała z obliczeń wartość większą od progu została zakwalifikowana na uczelnie
Przykład: Ania uzyskała z biologii 82%, z chemii 85%, a z matematyki podstawowej aż 90%. Ania aplikowała na Uniwersytet Kielecki (UJK). Zgodnie z panującym tam przelicznikiem [82 + 0.8×85 + 0.1×90] uzyskała 159 punktów. Próg uczelni początkowo wynosił 163, więc Ania nie została przyjęta. Jednak we wrześniu sytuacja uległą zmianie i próg spadł do wartości 146 punktów. Wtedy Ania dostała wiadomość o zakwalifikowaniu się na studia. Gratulujemy Aniu!

*Ostateczne progi na medycynę, a progi wrześniowe

Wartość progu określa ilość punktów uzyskana przez ostatnia przyjętą osobę!
Rotacja kandydatów między uczelniami sprawia, że w pierwszych dniach października uczelnia A może tracić kilku studentów na korzyść uczelni B. Przykładowo koleżanka Ani – Małgosia dostała się do Opola jako ostatnia na liście, ale 6 października otrzymała e-mail w którym powiadomiono ją o przyjęciu do Olsztyna, który jest znacznie bliżej jej miejsca zamieszkania. Z tego powodu Ania postanowiła zmienić Uniwersytet. Stworzyła wolne miejsce w Opolu i skorzystała z miejsca w Olszynie, które stworzył ktoś postępujący podobnie do niej.
Z tego powodu progi punktowe mogą ulegać zmianie aż do końca października. Należy natomiast pamiętać, że takie zmiany obrazuje ruchy pojedynczych studentów i obniżenie progu o 5 punktów w ten sposób tworzy złudną nadzieje osobą, które zamierzają w przyszłym roku kandydować na kierunek lekarski. Progi wrześniowe są bardziej wiarygodne i lepiej sugerować się nimi podczas składania papierów na poszczególne uczelnie.

Jeżeli chcesz sprawdzić progi z innych przedmiotów, pobierz raport Progi Punktowe na Studia 2019.